Реєструйся

Щодо організації та проведення медичних оглядів працівників певних категорій


Статтею 17 Закону України від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII «Про охорону праці» (далі — Закон № 2694) визначено, що роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів. Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров’я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника. Порядок проведення медичних оглядів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Юрист з кадрових питань і трудового законодавства — online
Унікальна послуга на ринку України!
0 (800) 219-977 • podpiska@mediapro.com.ua

 

Про алгоритм організації медичних оглядів працівників

Відповідно до наказу МОЗ України від 21 травня 2007 року № 246 «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (зі змінами), алгоритм організації попереднього (періодичного) медичних оглядів є таким.

  1. Спеціалісти відділів гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці міжрегіональних Управлінь Держпраці щорічно за заявкою роботодавця (його представника), за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи, визначають категорії працівників відповідно до штатного розпису, які підлягають попереднім (періодичним) медичним оглядам та до 1 грудня складають Акт визначення категорій працівників у двох примірниках, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.
  2. Роботодавець попередньо організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до наказу МОЗ України від 08 квітня 2014 року № 248 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» та подає ці дані (копії протоколів інструментально-лабораторних досліджень умов праці) разом з заявкою на складення Акта до територіального Управління інспекційної діяльності Держпраці.

Кадрова система «КАДРИ.UA» — сучасний інструмент кадрових рішень
0 (800) 219-977 • podpiska@mediapro.com.ua

  1. На підставі Акта роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, за визначеною формою. Зазначені списки подаються для погодження в територіальне Управління інспекційної діяльності Держпраці.

Працівники, для яких є обов’язковими попередній та періодичні наркологічні та психіатричні огляди подають у медичні комісії відповідний документ (довідку) відповідно до вимог Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом МОЗ України від 18 лютого 2022 року № 651.

 

Роботодавець за власний кошт забезпечує організацію проведення медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на професійні та виробничо – зумовлені виробництвом захворювання та медичну реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань.

Читайте також: Особливості працевлаштування неповнолітніх: рекомендації Держпраці

 

Результати періодичних медичних оглядів

На період проходження медогляду роботодавець зберігає за працівником місце роботи (посаду) і середній заробіток.

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія оформляє Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників який складається у шести примірниках:

  • один примірник залишається у медичному закладі, що проводив медогляд;
  • інші примірники надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або уповноваженій працівниками особі, профпатологу;
  • один примірник направляється в Управління інспекційної діяльності Держпраці у області, а також робочому органу Головного управління Пенсійного фонду у області.

Читайте також: Проходження ВЛК відбуватиметься швидше: у МСЕК тривають перевірки

 

Відповідальність за порушення проходження медоглядів

Наголошуємо, що, згідно з частиною другою статті 17 Закону № 2694, роботодавець має право в установленому законом порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

 

Водночас, відповідно до частини третьої статті 159 Кодексу законів про працю України, працівник зобов’язаний проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Читайте також: Про медогляди працівників та їхню участь у профспілках треба повідомляти через портал ПФУ

Для роботодавців наступає адміністративна відповідальність за порушення організації медичних оглядів працівників (ч. 5 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Зокрема, тягне за собою накладення штрафу на працівників від чотирьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Джерело: Управління Держпраці

Передплата

Матеріали до теми


Впровадження лікарської резидентури за вузькопрофільними лікарськими спеціальностями
Міністерство охорони здоров’я вперше за історію української медичної освіти запроваджує лікарську резидентуру. Це — етап післядипломної медичної освіти, який триває ...
Закріплення на всій території України єдиного київського часу та відміна переходу на «зимовий» час: проєкт Закону № 4201
Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні. На нещодавньому засіданні ...
Що входить у поняття «ресурсний стан» і чому він такий важливий
Психосоціальна підтримка працівників має стати пріоритетною частиною загальної політики безпеки і здоров’я на роботі. Системна турбота про психічне здоров’я так ...