...
Реєструйся

Анонс спецвипуску № 4’2023 «Щорічні відпустки: планування і надання»


Пропонуємо унікальне тематичне видання з практичними кейсами від журналу «КАДРОВИК.UA». У випуску міститься вся актуальна інформацію про відрядження з урахуванням останніх змін у законодавстві.

Надання працівникам щорічної відпустки є реалізацією їх права на відпочинок, яке закріплене Конституції України. Кодекс законів про працю України та Закон України «Про відпустки» визначають умови, тривалість і порядок надання працівникам відпусток.

 

Про право на відпустку

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також ті громадяни України, які працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Закон України «Про відпустки» нарівні з громадянами України визначив право на відпустки для іноземних громадян та осіб без громадянства, які працюють в Україні

Право на щорічну відпустку як невіддільна частина правового статусу працівника виступає важливою гарантією забезпечення його конституційного права на відпочинок.

 

Розгорнутий зміст випуску

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ

 • Ознаки щорічних відпусток
 • Чи можна примусово відправити працівника у відпустку: дві позиції
 • Періодичність та мета надання відпусток
 • Оплачуваність та строк надання відпустки
 • Класифікація щорічних відпусток
 • Які додаткові відпустки надаються щороку, але не належать до щорічних?

 

РОЗДІЛ 2. ЩОРІЧНА ОСНОВНА ТА ЩОРІЧНІ ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ: ТРИВАЛІСТЬ, СТАЖ

 • Тривалість щорічної основної та щорічних додаткових відпусток залежно від категорії працівників
 • Як вплинув воєнний стан на тривалість щорічної основної відпустки?
 • Стаж, що дає право на щорічну основну відпустку
 • Визначення стажу для щорічної додаткової відпустки
 • Формули та приклади розрахунку кількості днів щорічної основної та щорічних додаткових відпусток

— Алгоритм обчислення кількості днів щорічної основної відпустки

— Алгоритм обчислення кількості днів щорічної додаткової відпустки

 • Щорічна відпустка за роботу із шкідливими та важкими умови праці

— Яка тривалість відпустки?

— Кому надається щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами?

— Алгоритм надання щорічної додаткової відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами

 • Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці

— Особливості відпустки за ненормований робочий день

— Особливості відпустки за роботу за комп’ютером

 

Практичні кейси

Кейс 1. Чи можна надати щорічну основну відпустку працівникові, який перебуває в територіальній обороні за контрактом?

Кейс 2. Чи можна надати щорічну відпустку мобілізованому працівникові?

Кейс 3. Працівникові 5 травня 2023 року встановлено ІІ групу інвалідності на 2 роки. До встановлення інвалідності він використав щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні за робочий рік із 21 жовтня 2022 року до 20 жовтня 2023 року. Чи потрібно перерахувати кількість днів відпустки?

Кейс 4. Чи зберігається за працівником щорічні відпустки у разі реорганізації підприємства?

Кейс 5. Чи може роботодавець відмовити у наданні щорічних відпусток працівнику у період дії воєнного стану?

Кейс 6. Якої тривалості надати працівникові щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, якщо його переведено на неповний робочий день (4 год.), а загальна тривалість такої відпустки за результатами атестації становить 2 календарні дні?

Кейс 7. Упродовж робочого року працівник 6 місяців перебував у відпустці без збереження зарплати на період дії воєнного стану. Чи має він право на додаткову щорічну відпустку за особливий характер праці?

Кейс 8. Чи має право на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день працівник, який працює дистанційно?

Кейс 9. Працівницю прийнято на посаду сестри медичної у січні 2022 року. У липні 2023 року до колективного договору закладу внесено доповнення щодо переліку посад та тривалості щорічної додаткової відпустки за роботу, яка пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в умовах підвищеного ризику для здоров’я. Зокрема, до цього переліку включено посаду сестри медичної та встановлено тривалість такої відпустки — 7 календарних днів. У грудні 2023 року працівниця йде у відпустку за період роботи січень 2022 року — січень 2023 року. Чи має вона право на додаткову відпустку за особливий характер праці за робочий рік (січень 2022 р. — січень 2023 р.), якщо конкретна тривалість такої відпустки встановлена у колективному договорі після прийняття працівниці на роботу?

 

РОЗДІЛ 3. ПЛАНУВАННЯ ЩОРІЧНИХ ВІДПУСТОК

 • Чи складати графік відпусток на 2024 рік?
 • Коли складати графік відпусток?
 • Хто має складати графік відпусток?
 • Хто може не складати графік відпусток?
 • Кого включати у графік відпусток?
 • За якою формою скласти графік відпусток?
 • Порядок та алгоритм складання графіка відпусток

Практичні кейси

Кейс 1. Чи потрібно включати до графіка відпусток працівників, призваних на військову службу у зв’язку з мобілізацією?

Кейс 2. Чи потрібно включати до графіка відпусток працівників, з якими призупинено трудовий договір?

Кейс 3. Чи потрібно включати до графіка відпусток працівників, які знаходяться у відпустці без збереження заробітної плати на період дії воєнного стану?

Кейс 4. Чи включати до графіка відпусток невикористані дні щорічних відпусток за минулі робочі роки?

Кейс 5. Чи включати до графіка відпусток працівників, які будуть прийняті вже після затвердження графіка відпусток?

Кейс 6. З ким погоджувати графік відпусток, якщо на підприємстві нема профспілки?

Кейс 7. Працівник використав основну частину щорічної відпустки тривалістю 14 календарних днів. Чи можна решту такої відпустки надавати тільки на вихідні дні (суботу та неділю), поділивши її на кілька частин?

 

 • Внесення змін до графіка відпусток протягом року
 • Процедура надання відпустки згідно з графіком
 • Чи потрібна заява на відпустку, якщо вона надається за графіком?
 • Коли потрібна заява про надання відпустки?

 

РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЩОРІЧНИХ ВІДПУСТОК

 • Загальні правила надання щорічних відпусток
 • Надання щорічних відпусток за перший робочий рік
 • Правила надання щорічних відпусток за другий та наступні роки роботи
 • Якій категорії  надається відпустка у зручний для них час?
 • Коли можна надати щорічну додаткову відпустку за двома підставами?
 • Особливості надання щорічних відпусток сумісникам

— Як бути, якщо відпустка більшої тривалості передбачена на роботі за сумісництвом?

— Чи має право працівник, який працює за сумісництвом на додаткову відпустку за ненормований робочий день?

— Чи має право працівник на додаткову відпустку за ненормований робочий день, якщо він одночасно працює на умовах внутрішнього сумісництва?

 • Щорічні відпустки за попередні роки: правила і порядок використання

— Правила використання відпусток за попередні роки

— Чи можна під час дії воєнного стану надавати працівникам невикористані дні щорічних відпусток за попередні роки?

 • Порядок надання відпустки з подальшим звільненням
 • Документальне оформлення відпустки з подальшим звільненням
 • Підстави та умови перенесення та продовження щорічних відпусток

— Законодавчі підстави для перенесення або продовження відпустки

— Перенесення відпустки на вимогу працівника

— Перенесення відпустки з ініціативи роботодавця

 • Правила поділу щорічних відпусток на частини

— Чи можна ділити щорічні додаткові відпустки?

— Чи можна ділити відпустку у період воєнного стану?

 • Алгоритм відкликання працівника зі щорічної відпустки
 • Як здійснювати облік відпусток?

 

РОЗДІЛ 5. КОМПЕНСАЦІЯ ЗА НЕВИКОРИСТАНІ ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ

 • Компенсація за невикористані  щорічні відпустки при звільненні

Практичні кейси

Кейс 1. Як визначити кількість днів щорічної основної відпустки, за які потрібно виплатити працівникові грошову компенсацію при звільненні?

Кейс 2. Вплив змін у розрахунку компенсації за невикористані дні відпустки на оформлення наказів про звільнення з 01 січні 2024 року.

Кейс 3. Чи виплачувати компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки працівникам, які підлягають звільненню за переведенням?

 

 • Кому виплатити компенсацію за невикористану відпустку померлого працівника?
 • Компенсація за невикористану щорічну відпустку без звільнення
 • Заміна частини щорічної відпустки грошовою компенсацією
 • Виплата компенсації за невикористані дні відпустки працівникам, призваним чи прийнятим на  військову службу

 

Додаток 1. Зразок переліку професій і посад працівників, які мають право на щорічну додаткову відпустку у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці

Додаток 2. Зразок переліку посад і професій працівників, яким установлюється ненормований робочий день та надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці

Додаток 3. Зразок графіка відпусток

Додаток 4. Зразок наказу про підготовку графіка відпусток

Додаток 5. Зразок опитувального листа погодження періоду щорічної основної відпустки

Додаток 6. Зразок внесення зміни до графіка відпусток

Додаток 7. Зразок наказу про внесення змін до графіка відпусток

Додаток 8. Зразок повідомлення про початок відпустки

Додаток 9. Зразок наказу про надання щорічної основної відпустки за типовою формою № П-3

Додаток 10. Зразок наказу про надання щорічної основної відпустки в довільній формі

Додаток 11. Зразок наказу про надання щорічної додаткової відпустки в довільній формі

Додаток 12. Зразок заяви про надання відпустки з подальшим звільненням

Додаток 13. Зразок наказу про продовження щорічної основної відпустки

Додаток 14. Зразок наказу про перенесення невикористаної частини щорічної основної відпустки

Додаток 15. Зразок заяви працівника про поділ щорічної основної відпустки на частини

Додаток 16. Зразок наказу про надання частини відпустки за заявою працівника

Додаток 17. Зразок службової записки про відкликання працівника із щорічної основної відпустки

Додаток 18. Зразок наказу про відкликання працівника із щорічної основної відпустки

Додаток 19. Зразок запису про відкликання з щорічної відпустки до особової картки форми

Додаток 20. Зразок запису про надання частини невикористаної відпустки до особової картки форми

Додаток 21. Зразок заповнення Журналу обліку щорічних і додаткових відпусток працівників

Додаток 22. Зразок заповнення особової картки працівника

Додаток 23. Зразок наказу про звільнення за власним бажанням

Додаток 24. Зразок заяви про виплату грошової компенсації за частину щорічної відпустки

Додаток 25. Зразок наказу про виплату грошової компенсації за частину щорічної відпустки

Додаток 26. Зразок внесення відомостей про виплату компенсації за відпустку до особової картки працівника форми № П-2

Додаток 27. Зразок внесення відомостей про виплату компенсації за дні відпустки до графіка відпусток

Додаток 28. Зразок заяви про виплату грошової компенсації у зв’язку з призовом на військову службу

Додаток 29. Зразок наказу про виплату грошової компенсації у зв’язку з призовом на військову службу

 

Придбати видання

 

Інші спецвипуски за 2023 рік:

 

Усі спецвипуски

 

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Передплата

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Повідомлення про масове вивільнення працівників
Якщо на підприємстві планується масове вивільнення працівників у зв’язку зі скороченням їхньої чисельності, не пізніше ніж за 2 місяці до ...
Звільнення працівника після відпустки, наданої «авансом»: як утримати зайві нарахування
Непоодинокими є випадки, коли працівник звільняється після відпустки, яка була йому надана «наперед», тобто за період, який він ще не ...