...
Реєструйся

Створення умов для дотримання гендерної рівності — обов’язок роботодавця


Гендерна рівність є одним із принципів забезпечення прав людини, основою демократичного розвитку держав та світової спільноти, — наголосили в інспекції праці.

Загальною декларацією з прав людини закріплено, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Усі люди мають право на рівний захист від будь-якої дискримінації, що порушує цю Декларацію.

Принцип гендерної рівності закріплений у статті 24 Конституції України. Частина третя цієї статті безпосередньо присвячена подоланню дискримінації стосовно жінок в Україні та наголошує на тому, що рівність прав жінок та чоловіків забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній та культурній діяльності, у здобутті освіти та професійній підготовці, у праці та винагороді за неї тощо.

Прийняття працівників на роботу. Спецвипуск № 1, 2024

У Законі України «Про забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок» від 08 вересня 2005 року № 2866  поняття гендерна рівність визначено як – рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості щодо його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати однакову участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

Державна політика нашої країни спрямована зокрема на утвердження ґендерної рівності та недопущення дискримінації за ознакою статі, у зв’язку з чим, чинне законодавство та проекти нормативно-правових актів підлягають ґендерно-правовій експертизі, яка проводиться Міністерством юстиції України.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ — безоплатні консультації для передплатників журналу «КАДРОВИК.UA»

Рівність у трудових правах громадян визначається, також, Кодексом законів про працю (стаття 21), відповідно до якого встановлений обов’язок дотримуватись рівності трудових прав громадян та заборонена будь-яка дискримінація у сфері праці.

На виконання цієї статті роботодавець зобов’язаний:

  • створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі;
  • забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками;
  • здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці;
  • вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров’я умов праці;
  • вживати заходів щодо унеможливлення та захисту від випадків сексуальних домагань та інших проявів насильства за ознакою статі.

Джерело: Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці

Травнева акція

Матеріали до теми


Обов’язкове ведення особових карток П-2 роботодавцем: пояснює Інспекція праці
Згідно з пунктом 2.5 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства ...
Кейс для кадровика. Чи може бути головою профспілки медичний директор лікарні?
Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі — Закон ...
Як наймати штат, коли всі хочуть працювати віддалено, а вам потрібні працівники в офісі?
Хоч дистанційна робота є дуже популярною, деякі компанії все-таки хочуть наймати працівників для роботи в офісі. Це може бути пов’язано ...
Сектор психосоціальної підтримки інформує, як керівнику підтримати працівників
Як керівник ти маєш багато можливостей, щоб підтримувати ментальне здоров’я своїх працівників.   П’ять основних порад керівникові Розкажи персоналу про ...