...
Реєструйся

У які строки працівник має повернути невикористану суму коштів/електронних грошей, виданих на відрядження


Відповідно до пункту 19 розділу II Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 (далі – Положення № 148) готівка під звіт або на відрядження видається суб’єктами господарювання підзвітним особам відповідно до законодавства України.

Пунктом 20 розділу II Положення № 148 визначено, що фізичні особи — довірені особи установ/підприємств — юридичних осіб, які відповідно до законодавства України одержали готівку з рахунку із застосуванням платіжного інструменту, використовують її за призначенням без оприбуткування в касі.

Читайте також: Щодо оплати праці працівника за час службового відрядження: порядок розрахунку та обчислення

Фізичні особи — довірені особи установ/підприємств — юридичних осіб подають до підрозділу бухгалтерського обліку установи/підприємства Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (далі – Звіт), разом із підтвердними документами про використання коштів за призначенням та повертають невикористаний залишок коштів на рахунок установи/підприємства або в касу в установлені строки і порядку, визначені для підзвітних осіб законодавством України.

Форма Звіту про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт, та Порядок його складання затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28 вересня 2015 року № 841.

 

Основним документом, який регулює відрядження працівників органів державної влади, підприємств, установ та організацій, що повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів, є Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року № 59 (далі – Інструкція № 59). При цьому інші підприємства та організації можуть використовувати Інструкцію № 59 як допоміжний (довідковий) документ.

Абзацом першим п. 11 розд. II Інструкції № 59 передбачено, що відряджений працівник перед від’їздом у відрядження забезпечується авансом у межах суми, визначеної на оплату проїзду, найм житлового приміщення і добові витрати.

У разі якщо відряджений працівник отримав аванс на службове відрядження готівкою, він подає звіт про використання коштів, виданих на відрядження, і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи (абзац другий п. 11 розд. II Інструкції № 59).

Читайте також: Відрядження та «лікарняний»

Якщо працівник отримав аванс на відрядження і не виїхав, то він повинен протягом трьох банківських днів з дня прийняття рішення про відміну поїздки повернути зазначені кошти у встановленому законодавством порядку на відповідний рахунок підприємства або до каси підприємства у разі отримання авансу готівкою) (абзац п’ятий п. 11 розд. II Інструкції № 59).

При цьому, нормами законодавства не передбачено окремих строків для повернення суми коштів/електронних грошей, отриманих як аванс на відрядження або під звіт, у випадку, якщо відряджений працівник не використав частину суми такого авансу.

Тобто, якщо працівник отримав аванс на відрядження та не використав частину суми такого авансу, то він повинен до закінчення третього банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи повернути зазначені кошти у встановленому законодавством порядку на відповідний рахунок підприємства (або до каси підприємства у разі отримання авансу готівкою).

 

Читайте також: Дата у квитку та в наказі про відрядження не збігається: коментар ДПС

Джерело: ДПС

Все про відрядження. Спецвипуск № 3, 2023

Матеріали до теми


Щодо оплати праці працівника за час службового відрядження: порядок розрахунку та обчислення
Відповідно до статті 121 Кодексу законів про працю України працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу ...
Відрядження та «лікарняний»
СИТУАЦІЯ Працівник 12 травня 2023 року, у день повернення з відрядження (тобто в останній день відрядження), відкриває «лікарняний» на термін ...
Який розмір добових враховується при визначенні об’єкту оподаткування ПДФО, якщо відряджений працівник протягом доби перебувала як на території України так і за її межами?
Відповідно до підпункту 165.1.11 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами ...
Про дозвіл ДПСУ на перебування у прикордонній смузі: що слід врахувати під час планування відряджень і виконання робіт
Уряд вніс зміни до Положення про прикордонний режим, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147 ...