Реєструйся

Український трудовий мігрант більше не оплачуватиме послуги посередника для працевлаштування за кордоном


20 березня Верховна Рада України прийняла Закон про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон (законопроєкт № 2365 від 31.10.2019). Закон ще не підписано Президентом, відповідно, він поки що не набрав чинності. Але пропонуємо розглянути його норми вже зараз.

Закон про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон вносить низку змін до таких законодавчих актів України, як:

  • Кодекс України про адміністративні правопорушення;
  • Закон України від 02 березня 2015 року № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі — Закон № 222);
  • Закон України від 05 листопада 2015 року № 761-VІІІ «Про зовнішню трудову міграцію» (далі — Закон № 761);
  • Закон України від 05 липня 2012 року № 5067-VI «Про зайнятість населення» (далі — Закон № 5067) у питанні регулювання діяльності суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Основні зміни полягають у тому, що відтепер підприємства, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, згідно з новою редакцією частини 1 статті 38 Закону № 5067, мають право надавати такі послуги після їх включення до переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Включення до такого переліку здійснюється на підставі поданої органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, декларації про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном у встановленому ним порядку.

З набранням чинності Закону про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон Закон № 5067 буде доповнений статтею 38-1, у якій зазначається, що строк на включення до переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном становить 10 робочих днів від дати подання документів, якщо немає обґрунтованої відмови у включенні до переліку.

Замовляйте РОЗРОБЛЕННЯ КАДРОВИХ ДОКУМЕНТІВ
Експерти КАДРОВИК.UA допоможуть у складанні й упровадженні бланків кадровика, реєстраційних форм, шаблонів документів

Відповідно до статті 166-26 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення цієї норми (а саме надання підприємством послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без подання декларації та без включення підприємства до переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном) тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб —підприємців та посадових осіб юридичних осіб від сімнадцяти тисяч до п’ятдесяти тисяч гривень. А в разі повторного порушення цієї норми — від п’ятдесяти тисяч до вісімдесяти п’яти тисяч гривень.

Також у статті 38-1 Закону № 5067 зазначається, що у декларації про провадження господарської діяльності в сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном, обов’язково зазначається інформація про суб’єкта господарювання стосовно:

1) державної реєстрації в установленому законом порядку;

2) місцезнаходження, адреси провадження ним господарської діяльності;

3) керівника (паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

Невіддільною частиною декларації є письмова згода на виконання положень 181 конвенції Міжнародної організації праці «Про приватні агенції зайнятості» у частині відмови від отримання з шукачів роботи за кордоном жодних гонорарів чи комісійних винагород прямо чи опосередковано, повністю або частково.

Справді, згідно з новою редакцією частини третьої статті 38 Закону № 5067, підприємствам буде заборонено стягнення з громадян будь-яких гонорарів, комісійних та інших винагород за посередництво у працевлаштуванні в Україні та за кордоном.

«ПРАЦЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ». Спецвипуск від редакції «КАДРОВИК.UA»
Придбати 0 (800) 219-977

Оплата послуг з працевлаштування здійснюється виключно роботодавцем, якому надано такі послуги. За порушення цієї норми підприємствами, також передбачено штраф у розмірі від тридцяти чотирьох тисяч до п’ятдесяти тисяч гривень відповідно до статті 166-26 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Таким чином, згідно з новою редакцією абзацу другого частини першої статті 38 Закону № 5067, суб’єкт господарювання повинен мати примірник зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання посередницьких послуг у сфері працевлаштування, укладеного з іноземними суб’єктами господарювання українською мовою та однією чи більше мовами, що використовуються в державі перебування.

А відповідно до частини 2 статті 38 Закону № 5067, надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном українцям буде здійснюватися після укладення договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном між особою та суб’єктом господарювання.

Цією статтею ще раз визначено, що підприємство, яке надає такі послуги, зобов’язане безоплатно надавати громадянам України інформацію та консультації щодо переваг легального працевлаштування за кордоном, про характер майбутньої роботи, умови та розмір оплати праці, умови проживання в державі перебування, наявність міжнародних договорів (угод) у сфері працевлаштування та соціального забезпечення, укладених між Україною та державою перебування.

Читайте також:

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Вебінар «Оголошення про вакансію та відмова в прийнятті на роботу»

Матеріали до теми


Якщо працівник є опікуном і має двох дітей до 15 років, він має право на додаткову оплачувану соціальну відпустку за двома підставами
Відповідно до статті 182-1 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) та статті 19 Закону України від 15 листопада ...
Чи призначається допомога по тимчасовій непрацездатності, якщо на підприємстві було запроваджено неповний робочий тиждень?
Так, призначається. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою обмежень обсягу трудових прав працівника (ст. 56 Кодексу ...