Реєструйся

Якщо стан здоров’я працівника перешкоджає продовженню роботи


ЗАПИТАННЯ

Що робити, коли немає можливості перевести працівника на іншу роботу, стан здоров’я якого не дозволяє продовжувати роботу?

 

ВІДПОВІДЬ

Пунктом 2 статті 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) передбачено, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи.

Звільнення працівника на підставі пункту 2 статті 40 КЗпП допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.

Читайте також: Які документи підтверджують невідповідність працівника передпенсійного віку його посаді за станом здоров’я

У разі надання працівником документа, що підтверджує неможливість продовження ним роботи у зв’язку зі станом здоров’я, роботодавець зобов’язаний вжити заходів для переведення працівника за його згодою на іншу роботу тимчасово чи без обмеження строку за наявності відповідних вакансій або у разі відсутності відповідних вакансій скласти про це акт.

 

Відповідно до статті 43 КЗпП, розірвання трудового договору з працівником за цією підставою може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник. При цьому, згідно з пунктом 2 статті 5 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», норми статті 43 КЗпП у період дії воєнного стану не застосовуються, крім випадків звільнення працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів.

Читайте також: Які гарантії має працівник у разі звільнення за станом здоров’я

Невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я може бути підтверджена:

  • довідкою закладу охорони здоров’я, яка містить інформацію про заключний висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначену в журналі запису висновків такої комісії;
  • повідомленням роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини або випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії, або індивідуальною програмою реабілітації (за умови надання її особою);
  • медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я.

Читайте також: З держслужбовцем передпенсійного віку може бути припинено державну службу за станом здоров’я

Джерело: Управління Держпраці

Передплата

Матеріали до теми


Розширення зони обслуговування та збільшення обсягу робіт: поняття, оформлення, оплата праці
У СТАТТІ: Як оформити покладання на працівника додаткових обов’язків у вигляді розширення зони обслуговування або збільшенні обсягу виконуваних робіт? На ...
Чи потрібно новоприйнятому працівникові повторно проходити навчання з охорони праці?
ЗАПИТАННЯ Чи повинен працівник в разі прийняття на інше підприємство проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці, якщо ...
Вільні від роботи дні для підготовки до державних іспитів або дипломного проєкту
ЗАПИТАННЯ Я працюю і навчаюся. Які є можливості поєднання роботи з навчанням?   КОМЕНТАР Слід керуватися нормами статті 218 Кодексу ...