Зміни щодо встановлення випробування під час прийняття на роботу відбулися 4 роки тому, але дехто про них досі забуває


КАДРОбудні. Понеділок. Прийняття на роботу
Зміни щодо встановлення випробування під час прийняття на роботу відбулися 4 роки тому, але де-то про них досі забуває

Законом України від 17 травня 2016 року № 1367-VIII (набув чинності 12 червня 2016 року) унесено зміни до статей 26–28 та статті 40 КЗпП.
Так, у частині третій статті 26 КЗпП розширено коло осіб, яким випробування не встановлюється. Тепер випробування не встановлюють також особам, обраним на посаду; переможцям конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; особам, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи; вагітним жінкам; одиноким матерям, які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда; особам, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців; особам, яких приймають на тимчасові та сезонні роботи; внутрішньо переміщеним особам.
Частину третю статті 27 КЗпП викладено в новій редакції, згідно з якою до строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини.
Зазнала змін і частина друга статті 28 КЗпП. Так, у разі встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності працівника обійманій посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні.
Частину першу статті 40 КЗпП доповнено пунктом 11, згідно з яким власник або уповноважений ним орган може розірвати трудовий договір у разі встановлення невідповідності працівника обійманій посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування.

Матеріали до теми


Порушення законодавства про захист персональних даних
СИТУАЦІЯ У нашому закладі була створена АСУ (автоматична система управління) — це електронна база документів (відомості, накази тощо), до якої ...
Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...