Передплати журнал

Звіт за формою № 10-ПОІ потрібно подати до 1 березня


Термін подання Звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю за формою № 10-ПОІ (річна) — незмінний — не пізніше ніж 1 березня року, наступного за звітним.

Таким чином, за 2021 звітний рік треба відзвітувати до 1 березня 2022 року.

Нормативні акти, які зобов’язують виконувати норматив, звітувати, а також скеровують, як скласти звіт:

  • стаття 19 Закону України від 21 березня 1991 року № 875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» (далі — Закон № 875);
  • постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 70 «Деякі питання реалізації норм Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» та «Про зайнятість населення» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 року № 310, далі — Постанова № 70);
  • форма № 10-ПОІ (річна) та Інструкція щодо її заповнення, затверджені наказом Мінсоцполітики від 27 серпня 2020 року № 591 (далі — Наказ № 591);
  • Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держстату від 28 вересня 2005 року № 286 (далі — Інструкція № 286).

Звіти надаються тільки в паперовому вигляді безпосередньо до територіальних відділень Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю або надсилаються рекомендованим листом на їх адресу.

Чинними законодавчими та нормативними актами не передбачено подання звіту за формою № 10-ПОІ (річна) в електронному вигляді.

Триває запис на Авторський дистанційний курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень

Порушення строків сплати суми адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю тягне за собою нарахування пені у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку за кожний календарний день прострочення. Нарахування пені регулюється наказом Міністерства праці та соціальної політики від 15 травня 2007 року № 223 «Про затвердження Порядку нарахування пені та її сплати».

Адміністративно-господарські санкції сплачуються відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, до 15 квітня року, що настає за роком, в якому відбулося порушення нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю та розраховується на основі середньорічної зарплати штатного працівника.

Джерело: Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю

 

Читайте далі: Особливості режиму роботи для осіб з інвалідністю

Матеріали до теми


Чи необхідно інформувати податкову службу про прийняття працівника на роботу при спрощеному режимі регулювання: відповідь Держпраці
Відповідно до вимог статті 24 Кодексу законів про працю України незалежно від виду трудового договору або форми організації трудових відносин ...