...
Реєструйся

Чи може керівник профспілки працювати без оформлення трудових відносин?


ЗАПИТАННЯ

Чи може голова профспілкової організації працювати «на громадських засадах», без оформлення трудових відносин і виплати заробітної плати? Які у нього в такому разі виникають обов’язки?

 

КОМЕНТАР

Кожна профспілкова організація є окремою юридичною особою, яка має правоздатність, тобто може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та брати на себе зобов’язання, самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

В Україні організація визнається юридичною особою після проведення її державної реєстрації згідно з Законом України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР юросіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань).

Відповідно до статті 92 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ), юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом.

 

Семінар «Робота кадрових підрозділів у тривалий період воєнного стану»

 

Про порядок обрання виборних органів

Отже, профспілкова організація здійснює свою діяльність відповідно до Статуту через свої виборні органи.

Порядок обрання виборних органів, у тому числі голови, визначено у Статуті Профспілки, який різниться в залежності від організаційної структури профспілки.

У частині третій статті 92 ЦКУ зазначено, що орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, а також яка є членом колегіального виконавчого органу юридичної особи, з моменту її вступу на посаду набуває обов’язків щодо такої юридичної особи, зокрема зобов’язана діяти виключно в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно, у межах повноважень, наданих статутом юридичної особи і законодавством, і у спосіб, який, на її добросовісне переконання, сприятиме досягненню мети діяльності юридичної особи, у тому числі уникаючи конфлікту інтересів, тобто врегульовуючи відносини щодо відповідальності органу юридичної особи, прямо вказує на те, що ці відносини є представницькими.

Слід зазначити, що статті 237 ЦКУ під представництвом розуміє правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. При цьому підставами виникнення такого правовідношення є договір, закон, акт органу юридичної особи та інші підстави, встановлені актами цивільного законодавства.

 

Замовляйте РОЗРОБЛЕННЯ КАДРОВИХ ДОКУМЕНТІВ
Експерти КАДРОВИК.UA допоможуть у складанні й упровадженні бланків кадровика, реєстраційних форм, шаблонів документів

 

Повноваження голови профспілкової організації можна не обтяжувати трудовим договором

Отже, як видно із зазначеного вище, особа набуває повноважень керівника/представника юридичної особи, у тому числі голови профспілкової організації, на підставі норм цивільного, а не обов’язково трудового законодавства. При цьому ЦКУ не встановлює обов’язку обтяжувати ці правовідносини трудовим договором.

Таким чином, голова профспілки після обрання на виборну посаду набуває повноважень на підставі норм цивільного законодавства. Крім того, відомості про голову профспілки вносяться до ЄДР юросіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань в обов’язковому порядку, та з цього моменту особа набуває статусу офіційного представника з повноваженнями, визначеними Статутом.

Звертаємо увагу, що голова профспілки не обов’язково має вступати з таким об’єднанням громадян у трудові відносини.

 

Якщо голова профспілкової організації діє за трудовим договором

У разі коли голова профспілкової організації провадить свою діяльність за трудовим договором, він приступає до роботи відповідно до посади, передбаченої штатним розписом Профспілки з відповідними трудовими гарантіями, а саме: виплатою заробітної плати, відпусткою, з визначеними посадовими обов’язками, які визначаються не тільки Статутом, а й посадовими інструкціями тощо.

Вас може зацікавити: Прийняття працівників на роботу. Спецвипуск № 1, 2024

Звичайно, окрім того, що відомості про голову Профспілки вносяться до ЄДР юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань, відомості про трудову діяльність вносяться до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, до якого вносить інформація про професійну назву роботи, посаду, в обов’язковому порядку із зазначенням відповідного коду ЗКППТР в Класифікаторі професій.

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

 

Замість висновків

Чинне законодавство не забороняє голові профспілки працювати на громадських засадах», проте, термін «виконання функцій голови профспілки на громадських засадах» не міститься в чинному законодавстві України. Однак на підставі аналізу різних нормативно-правових актів можна дійти висновку про такі ознаки роботи «на громадських засадах»:

  • норми трудового законодавства не поширюються на роботу на громадських засадах (заробітна плата, відпустка, сплата ЄСВ, мають повноваження, визначені Статутом), (як приклад щодо працівників, які працюють за трудовим договором та на громадських засадах — це помічники-консультанти народного депутата, що працюють за строковим трудовим договором на постійній основі чи за сумісництвом або на громадських засадах (частина третя статті 34 Закону України від 17 листопада 1992 року № 2790-XII «Про статус народного депутата України»);
  • відомості про роботу на громадських засадах не вносяться до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування і такі особи не набувають страхового стажу для призначення пенсії.

Інформацію про роботу голови на громадських засадах необхідно зазначити в протоколі під час проведення виборів або в подальшому в протоколах.

Отже, на підставі вищевикладеного, голова профспілки може набувати своїх повноважень на підставі норм цивільного законодавства, тобто без оформлення трудових відносин, працювати «на громадських засадах».

 

Джерело: Федерація професійних спілок України

Курс підвищення кваліфікації «Кадрова справа для професіонала»

Матеріали до теми


Чи може підприємство прийняти на роботу студента, що проходить практику та навчається на стаціонарі?
ЗАПИТАННЯ Чи має право підприємство за наявності вакансії прийняти на роботу студента, який навчається на денній формі навчання та проходить ...
Роботодавці можуть у режимі реального часу подавати відомості про зміни у трудових відносин на вебпорталі ПФУ
До уваги усіх роботодавців, у яких відбулись зміни у трудових відносинах з працівниками після 8 червня 2024 року: відповідно до ...