...
Реєструйся

Кейс для кадровика. Деякі особливості складників заробітної плати педагогічних працівників


СИТУАЦІЯ

Заробітна плата викладача-бюджетника (з урахуванням кількості здобувачів освіти і навантаження) є вдвічі більшою ніж його посадовий оклад. Преміями покривається все, що нараховано понад. Чи правомірно це та як документально оформити таке преміювання працівника?

 

РІШЕННЯ

Питання оплати праці працівників бюджетної сфери регламентуються:

  • Кодексом законів про працю України (далі — КЗпП);
  • Законом України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» (далі — Закон № 108);
  • постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», а також наказами профільних міністерств.

Зменшення працівникам преміальних виплат за брак продукції — читайте в журналі «Кадровик.UA»

Що ж стосується сфери освіти і науки, то питання оплати праці таких працівників регламентуються наказом Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (далі — Наказ № 557).

Відповідно до статті 97 КЗпП та статті 15 Закону № 108, форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород й інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюються підприємствами, установами, організаціями (далі – підприємство) самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.

У разі якщо колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а в разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Обчислення середньої заробітної плати для надання матеріальної допомоги — читайте в журналі «Кадровик.UA»

Відповідно до статті 2 Закону № 108, заробітна плата складається з:

  • основної заробітної плати (посадового окладу);
  • додаткової заробітної плати (доплат, надбавок, премій тощо);
  • інших заохочувальних та компенсаційних виплат, до яких належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в межах грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Посадовий оклад викладача залежить від розряду єдиної тарифної сітки, до якого належить посада, яку він обіймає. У додатках до Наказу № 557 передбачені схеми тарифних розрядів посад керівних та науково-педагогічних працівників різних закладів освіти.

 

Зміни у розрахунку компенсації за невикористані дні відпустки — читайте в журналі «Кадровик.UA»

Згідно з приміткою 1 до додатка 1 до Наказу № 557, посадові оклади (тарифні ставки заробітної плати) з 1 січня 2021 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду — 2 670 гривень, з 1 грудня 2021 року — 2 893 гривні.

Посадові оклади (тарифні ставки) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 — відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні (примітка 2 до додатка 1 до Наказу № 557).

Наприклад:

Викладач закладу освіти ІІІ – ІV рівня акредитації має 16 тарифний розряд відповідно до додатку 2 Наказу № 557.

Згідно з додатком 1 Наказу № 557, 16 тарифний розряд має тарифний коефіцієнт 2, 79.

Посадовий оклад буде таким:

2 893 грн x 2,79 = 8071 грн

 

Винагорода за ведення військового обліку: функціональне призначення, диференціація розмірів та порядок виплати — читайте в журналі «Кадровик.UA»

Наказом № 557, зокрема підпунктами 2 і 3 пункту 4, передбачено низку доплат і надбавок до основної заробітної плати, зокрема посадових окладів, які можуть установлюватися та виплачуватися працівникам, зокрема викладачам. При цьому доплати й надбавки до посадового окладу можуть виплачуватися викладачеві у разі наявності підстав для їх призначення.

Призначення доплат і надбавок оформляється наказом керівника закладу, у якому зазначаються підстави для призначення відповідних доплат і надбавок, працівники, яким призначаються відповідні виплати, розмір таких виплат, період, на який вони встановлюються.

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Наказу № 557, керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ надається право затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Умови та показники преміювання, за виконання яких нараховується премія, розміри премій, категорії працівників, які підлягають преміюванню, періодичність преміювання, підстави для зменшення розміру та позбавлення премій, джерела виплати премій тощо визначаються в положенні про преміювання.

 

В описаній ситуації зазначено, що заробітна плата працівника є вдвічі більшою ніж посадовий оклад та її розмір понад посадовий оклад покривається преміями. Чи правомірно це? Як було зазначено вище, заробітна плата складається з її основної частини (посадовий оклад) та додаткової (доплати, надбавки та премії).

Розширення зони обслуговування та збільшення обсягу робіт: поняття, оформлення, оплата праці — читайте в журналі «Кадровик.UA»

Якщо в описаному випадку у викладача наявні підстави для призначення йому доплат та надбавок – такі можуть бути призначені в тому числі.

Якщо ж для призначення доплат та надбавок підстав немає, а керівник закладу освіти бажає заохотити працівника за його особистий внесок в загальні результати роботи шляхом призначення премій, він може це зробити у межах своїх повноважень, адже йому надається право затверджувати порядок і розміри преміювання працівників.

! Проте, звертаємо особливу увагу, що в описаному випадку премія може виплачуватися викладачеві у разі досягнення ним установлених показників преміювання, додержання умов виплати премії, відсутності підстав для зменшення розміру чи позбавлення премії та у межах фонду оплати праці працівників.

Виплата премії оформлюється наказом керівника закладу, в якому зазначається вид премії, період та показники, за які виплачується премія.

 

ГАРЯЧА ЛІНІЯ — безоплатні консультації для передплатників журналу «КАДРОВИК.UA»

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Передплата

Карина Снісар
Карина Снісар
експерт проєктів «КАДРОВИК.UA», головний редактор системи «КАДРИ.UA»

Матеріали до теми


Працівника перевели на іншу посаду: чи потрібно буде повернути йому колишню посаду після закінчення воєнного стану?
СИТУАЦІЯ Працівника перевели на іншу посаду під час воєнного стану, згідно зі статтею 3 Закону України від 15 березня 2022 ...
Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань: чи є вона обов’язковою виплатою?
Право на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, визначене законодавством, є у держслужбовців і посадовців держорганів, органів місцевого самоврядування (далі ...