Реєструйся

Кейс для кадровика. Переведення працівника на інше місце роботи під час простою


ЗАПИТАННЯ

Чи правомірно переводити працівника, який перебуває в простої, на місце працівника, який не перебуває в простої, але захворів?

 

ВІДПОВІДЬ

Як зазначено в статті 31 КЗпП, роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Також слід пам’ятати, що для кожного працівника має бути розроблена посадова (робоча) інструкція — документ, який регламентує організаційно-правовий статус працівників і визначає певний перелік конкретних завдань та обов’язків, прав, повноважень, відповідальності, необхідних знань і кваліфікації, які забезпечують належні умови для ефективної роботи працівників.

Посадова інструкція — це первинний кадровий документ, який має юридичну силу та сприяє правовому захисту на підприємстві.

Отже, працівник у будь-якому випадку має виконувати лише свою трудову функцію згідно з умовами трудового договору або посадової (робочої) інструкції, навіть якщо через карантин чи воєнний стан працівник не має змоги безпосередньо виконувати свої трудові обов’язки. Про тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, йдеться у статті 33 КЗпП. Таке переведення працівника допускається лише за його згодою.

Роботодавець має право перевести працівника строком до 1 місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише в окремих випадках.

У випадках, зазначених у частині другій статті 33 КЗпП, забороняється тимчасове переведення на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитину з інвалідністю або дитину віком до 6 років, а також осіб віком до 18 років без їх згоди.

Зупинимось також на нормі статті 34 КЗпП. У разі простою працівники можуть бути переведені за їхньою згодою з урахуванням спеціальності та кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві на весь час простою або на інше підприємство, але в тій самій місцевості на строк до 1 місяця.

Крім того, хоча про це і не зазначено у статті 34 КЗпП, але, враховуючи положення статті 32 КЗпП, в разі простою працівника можна перемістити або доручити йому іншу роботу.

Слід зазначити

Відомості про тимчасове переведення на іншу роботу, яке пов’язане з простоєм на підприємстві, до трудової книжки працівника не вносять.

Більше кейсів у добірці «Простій у воєнний час: оформлення й оплата»
Завантажити

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Добірка «Простій у воєнний час: оформлення й оплата»

Матеріали до теми


Військовозобов’язаний досяг граничного віку перебування в запасі: що далі?
Відповідно до статті 27 Закону України від 25 березня 1992 року № 2232-ХІІ «Про військовий обов’язок і військову службу» (далі — ...
Середня заробітна плата за час вимушеного прогулу: як розрахувати
СИТУАЦІЯ Чи враховуються при розрахунку середнього заробітку за час вимушеного прогулу дні, протягом яких працівник перебував у відрядженні, до розрахункового ...
Кейс для кадровика. Як оплатити години роботи понад встановлену тривалість робочого часу?
СИТУАЦІЯ Працівник працює на умовах неповного робочого дня. У зв’язку з виробничою потребою керівник хоче залучити його до роботи на ...