Реєструйся

Кейс для кадровика. Переведення працівника на інше місце роботи під час простою


ЗАПИТАННЯ

Чи правомірно переводити працівника, який перебуває в простої, на місце працівника, який не перебуває в простої, але захворів?

 

ВІДПОВІДЬ

Як зазначено в статті 31 КЗпП, роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Також слід пам’ятати, що для кожного працівника має бути розроблена посадова (робоча) інструкція — документ, який регламентує організаційно-правовий статус працівників і визначає певний перелік конкретних завдань та обов’язків, прав, повноважень, відповідальності, необхідних знань і кваліфікації, які забезпечують належні умови для ефективної роботи працівників.

Посадова інструкція — це первинний кадровий документ, який має юридичну силу та сприяє правовому захисту на підприємстві.

Отже, працівник у будь-якому випадку має виконувати лише свою трудову функцію згідно з умовами трудового договору або посадової (робочої) інструкції, навіть якщо через карантин чи воєнний стан працівник не має змоги безпосередньо виконувати свої трудові обов’язки. Про тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, йдеться у статті 33 КЗпП. Таке переведення працівника допускається лише за його згодою.

Роботодавець має право перевести працівника строком до 1 місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише в окремих випадках.

У випадках, зазначених у частині другій статті 33 КЗпП, забороняється тимчасове переведення на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитину з інвалідністю або дитину віком до 6 років, а також осіб віком до 18 років без їх згоди.

Зупинимось також на нормі статті 34 КЗпП. У разі простою працівники можуть бути переведені за їхньою згодою з урахуванням спеціальності та кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві на весь час простою або на інше підприємство, але в тій самій місцевості на строк до 1 місяця.

Крім того, хоча про це і не зазначено у статті 34 КЗпП, але, враховуючи положення статті 32 КЗпП, в разі простою працівника можна перемістити або доручити йому іншу роботу.

Слід зазначити

Відомості про тимчасове переведення на іншу роботу, яке пов’язане з простоєм на підприємстві, до трудової книжки працівника не вносять.

Більше кейсів у добірці «Простій у воєнний час: оформлення й оплата»
Завантажити

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Добірка «Простій у воєнний час: оформлення й оплата»

Матеріали до теми


Правові наслідки рішення КСУ для педагогів-пенсіонерів
СИТУАЦІЯ Норма про те, що педагогічні працівники державних та комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким ...
Звільнення працівника від виконання обов’язків через повістку до ТЦК та СП
Увільнення від роботи (посади) – це тимчасове припинення виконання працівником трудових обов’язків зі збереженням місця роботи і посади. Однією із ...
Кейс для кадровика. Роботодавець вирішує самостійно, чи вести особові справи на працівників робітничих професій
ЗАПИТАННЯ Чи потрібно заводити особову справу на працівника (код за КП — 8162)? Читала: щодо професії з таким кодом підприємство ...
Чи зобов’язаний роботодавець видавати довідку з місця роботи на прохання працівника?
Так, зобов’язаний. Відповідно до статті 49 Кодексу законів про працю України, роботодавець зобов’язаний видати працівникові на його вимогу довідку про ...