...
Реєструйся

Кейс для кадровика. Переведення працівника на інше місце роботи під час простою


ЗАПИТАННЯ

Чи правомірно переводити працівника, який перебуває в простої, на місце працівника, який не перебуває в простої, але захворів?

 

ВІДПОВІДЬ

Як зазначено в статті 31 КЗпП, роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Також слід пам’ятати, що для кожного працівника має бути розроблена посадова (робоча) інструкція — документ, який регламентує організаційно-правовий статус працівників і визначає певний перелік конкретних завдань та обов’язків, прав, повноважень, відповідальності, необхідних знань і кваліфікації, які забезпечують належні умови для ефективної роботи працівників.

Посадова інструкція — це первинний кадровий документ, який має юридичну силу та сприяє правовому захисту на підприємстві.

Отже, працівник у будь-якому випадку має виконувати лише свою трудову функцію згідно з умовами трудового договору або посадової (робочої) інструкції, навіть якщо через карантин чи воєнний стан працівник не має змоги безпосередньо виконувати свої трудові обов’язки. Про тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, йдеться у статті 33 КЗпП. Таке переведення працівника допускається лише за його згодою.

Роботодавець має право перевести працівника строком до 1 місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише в окремих випадках.

У випадках, зазначених у частині другій статті 33 КЗпП, забороняється тимчасове переведення на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитину з інвалідністю або дитину віком до 6 років, а також осіб віком до 18 років без їх згоди.

Зупинимось також на нормі статті 34 КЗпП. У разі простою працівники можуть бути переведені за їхньою згодою з урахуванням спеціальності та кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві на весь час простою або на інше підприємство, але в тій самій місцевості на строк до 1 місяця.

Крім того, хоча про це і не зазначено у статті 34 КЗпП, але, враховуючи положення статті 32 КЗпП, в разі простою працівника можна перемістити або доручити йому іншу роботу.

Слід зазначити

Відомості про тимчасове переведення на іншу роботу, яке пов’язане з простоєм на підприємстві, до трудової книжки працівника не вносять.

Більше кейсів у добірці «Простій у воєнний час: оформлення й оплата»
Завантажити

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Добірка «Простій у воєнний час: оформлення й оплата»

Матеріали до теми


Обов’язкове ведення особових карток П-2 роботодавцем: пояснює Інспекція праці
Згідно з пунктом 2.5 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства ...
Створення умов для дотримання гендерної рівності — обов’язок роботодавця
Гендерна рівність є одним із принципів забезпечення прав людини, основою демократичного розвитку держав та світової спільноти, — наголосили в інспекції ...
Кейс для кадровика. Чи може бути головою профспілки медичний директор лікарні?
Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі — Закон ...