...
Реєструйся

Відпустка для догляду за дитиною до 3 років: деякі особливості надання


Надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (далі — відпустка для догляду за дитиною до 3 років) є обов’язком роботодавця. На практиці часто виникають запитання стосовно права на таку відпустку батька дитини, інших родичів, які фактично здійснюють догляд. Зокрема, чи можна надати відпустку для догляду за дитиною бабі, якщо мати дитини безробітна, а батько працює, однак не перебуватиме у відпустці для догляду? Чи може батько оформити відпустку для догляду за другою дитиною, якщо мати перебуває у відпустці для догляду за першою дитиною?

Розглянемо важливі аспекти надання відпустки для догляду за дитиною до 3 років та докладно зупинимося на деяких складних ситуаціях.

 

Загальні положення щодо відпустки для догляду за дитиною до 3 років

Особливості надання відпустки для догляду за дитиною до 3 років визначено статтею 179 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), а також статтями 18 і 20 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон № 504).

Зазначена відпустка має важливе значення при догляді, утриманні та вихованні дитини в сім’ї. Така відпустка є соціальною. Право на неї виникає після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

 

Відеокурс «Відпустки працівникам, які мають дітей»

Право на відпустку для догляду за дитиною до 3 років мають працевлаштовані громадяни. Так, частиною першою статті 2 Закону № 504 передбачено, що право на відпустку мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності (далі — підприємство), а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Право на відпустку для догляду за дитиною до 3 років працівники мають не лише за основним місцем роботи, а й за сумісництвом.

ДУМКА МІНСОЦПОЛІТИКИ

Лист Міністерства соціальної політики України
від 05.08.2016 № 438/13/116-16
(Витяг)

Про надання роз’яснень щодо соціальних відпусток

…на роботі за сумісництвом працівник має право і на соціальні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 

Тривалість відпустки для догляду за дитиною до 3 років

Відпустка для догляду за дитиною до 3 років починається після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у матері.

Максимальний строк відпустки зазначено в її назві — до досягнення дитиною 3-річного віку. Відпустка для догляду надається на період, який працівник вказує у заяві, або до дати досягнення дитиною 3-річного віку (включно).

Використовувати відпустку для догляду за дитиною до 3 років можна як повністю, так і частинами будь-якої тривалості (рік, півтора року, 2 роки тощо) у межах установленого законом терміну — поки дитині не виповниться 3 роки.

ДУМКА МІНСОЦПОЛІТИКИ

Лист Міністерства праці та соціальної політики України
від 17.08.2010 № 246/13/116-10
(Витяг)

Про останній день відпустки для догляду за дитиною до трьох років

Останнім днем перебування жінки у відпустці для догляду за дитиною до виповнення їй трьох років є день народження дитини. Тобто жінка має приступити до роботи на наступний день після дня досягнення дитиною трьох років.

 

Тривалість відпустки обмежена лише 3-річним віком дитини та бажанням родичів доглядати за дитиною. Проте роботодавець може надати одному з батьків частково оплачувану відпустку або відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною й більшої тривалості (частина п’ята ст. 179 КЗпП та частина друга ст. 18 Закону № 504).

 

Хто має право на відпустку для догляду за дитиною до 3 років?

Піти у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами може тільки мати дитини. А ось взяти відпустку для догляду за дитиною може, скажімо, і батько дитини чи інший родич, який фактично доглядає за дитиною.

Категорії осіб, яким може надаватися відпустка

  1. один з батьків дитини — мати чи батько
  2. дід, баба чи інші родичі, які фактично здійснюють догляд за дитиною
  3. особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину
  4. один із прийомних батьків чи батьків-вихователів

Відповідно до частини 1 статті 141 Сімейного кодексу України (далі — СКУ) мати та батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини.

З 9 травня 2021 року у зв’язку з набуттям чинності Законом України від 15 квітня 2021 року № 1401-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною» право оформити відпустку для догляду за дитиною до 3 років на рівних з матір’ю отримав і батько. Цим Законом, зокрема, було внесено зміни до частини третьої (нині це частина четверта) статті 179 КЗпП та частини першої статті 18 Закону № 504, якими встановлено, що обоє батьків мають рівні права на відпустку для догляду за дитиною до 3 років з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

ПРАВО МАТЕРІ І БАТЬКА НА ВІДПУСТКУ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО 3 РОКІВ:

До 8 травня 2021 року

З 9 травня 2021 року

можливість батька взяти відпустку для догляду за дитиною до 3 років у законодавстві була й раніше, однак право на таку відпустку у батька дитини було похідним від права матері, тобто тільки мати могла делегувати право на відпустку батькові або іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною; батько міг скористатися правом на відпустку лише в тому випадку, якщо мати мала право на таку відпустку, але не скористалася ним

кожен із батьків дитини (мати чи батько) має рівне право на відпустку для догляду за дитиною до 3 років, батьки дитини самостійно вирішують, хто з них скористається таким правом

! У відповідних нормах законодавства йдеться не про чоловіка і дружину, а про матір та батька дитини.

Отже, відпустка для догляду за дитиною до 3 років надається на рівних умовах, за бажанням матері або батька дитини одному з них. Хто має доглядати за дитиною — мають вирішувати саме батьки з урахуванням конкретних сімейних обставин.

За бажанням батьки можуть поділити зазначену відпустку між собою (до речі, у деяких країнах батьки зобов’язані поділити відпустку).

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

Закон не забороняє брати відпустку по черзі. Наприклад, спочатку, поки малюк перебуває на грудному вигодовуванні, у «декрет» іде мати дитини. Потім мати може припинити свою відпустку і вийти на роботу, а «залишок» відпустки може взяти батько дитини.

У законодавстві не визначено, як можна поділити між батьками відпустку для догляду за дитиною до 3 років. Це може бути, наприклад, поділ на 2 періоди, кожен тривалістю близько півтора року або 2 роки й 1 рік тощо. Або взагалі батьки можуть використати лише 1 рік відпустки, а потім відпустку може оформити баба, дід чи інший родич.

! Одночасно скористатися відпусткою для догляду за дитиною до 3 років батько і мати дитини не можуть, оскільки закон дає право на таку відпустку одному з батьків (частина четверта ст. 179 КЗпП та частина перша ст. 18 Закону № 504).

Якщо батьки не в змозі взяти відпустку для догляду за дитиною до 3 років, вони можуть делегувати своє право на відпустку бабі, діду чи іншим родичам (частина восьма ст. 179 КЗпП та частина третя ст. 18 Закону № 504). Але при цьому мають виконуватися певні умови. Особа, яка бажає отримати зазначену відпуску, має працювати та фактично здійснювати догляд за дитиною. Якщо така особа, скажімо, на пенсії та не перебуває у трудових відносинах із підприємством чи фізичною особою, надати відпустку для догляду за дитиною до 3 років їй не можна.

Якщо баба, дід чи інший родич виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовим договором, то відпустку для догляду за дитиною до 3 років вони оформити не можуть.

! Особа, яка не працює, не може оформити відпустку для догляду за дитиною до 3 років.

Право на відпустку для догляду за дитиною до 3 років діда, баби чи інших родичів дитини є похідним від права на таку відпустку матері або батька дитини. Тому зазначеною відпусткою найближчі родичі можуть скористатися лише в тому випадку, якщо ні мати, ні батько дитини не перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 років.

Щорічні відпустки: планування і надання. Спецвипуск № 4, 2023

На практиці невизначеним залишається поняття «інші родичі, які фактично доглядають за дитиною». Переліку осіб, які вважаються родичами, трудове законодавство не містить. Немає чіткого визначення цих осіб ані в цивільному, ані в сімейному законодавстві.

Із норм статей СКУ можна зробити висновок, що членами сім’ї можуть бути чоловік, дружина, батько, мати, син, дочка, а близькими родичами — рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка.

Зі змісту статті 251 КЗпП убачається, що родичами є брати, сестри і діти подружжя.

Отже, коло родичів, які мають право взяти відпустку для догляду за дитиною до 3 років, досить широке. КЗпП не обмежує ступінь родинного зв’язку. Але доречно дотримуватися трактування КЗпП «родичі дитини».

! Відмовити у наданні відпустки для догляду за дитиною до 3 років роботодавець не може, навіть якщо у період дії воєнного стану працівник чи працівниця, які звертаються з проханням про надання такої відпустки, залучені до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури (ч. 2 ст. 12 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»; далі — Закон № 2136).

 

Оформлення відпустки для догляду за дитиною до 3 років

Під час оформлення відпустки для догляду за дитиною слід керуватися частиною першою статті 181 КЗпП та частиною третьою статті 20 Закону № 504, якими визначено, зокрема, порядок надання соціальних відпусток.

 

Повний текст статті доступний у журналі «КАДРОВИК.UA» № 6

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Семінар «Робота кадрових підрозділів у тривалий період воєнного стану»

Оксана Каманова
Оксана Каманова
експерт із трудового права і кадрового діловодства

Матеріали до теми


Коли і як жінка може працювати під час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
СИТУАЦІЯ До Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці звернувся роботодавець з таким питанням: працівниця підприємства пані Олена ...
Кейс для кадровика. Чи можна заборонити працівнику бути фізичною особою — підприємцем?
СИТУАЦІЯ Керівник наполягає включити до колективного договору пункт, що працівники підприємства не можуть бути ФОП. Чи правомірна така вимога? Чи ...
Графік відпусток має бути на підприємстві незалежно від чисельності працівників: інспекція Держпраці
Cкладання графіка відпусток встановлено для всіх роботодавців, незалежно від чисельності працівників, — Закон України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР ...