...
Реєструйся

Чи має право жінка працювати за сумісництвом, якщо за основним місцем роботи вона перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку? Пояснює Держпраці


Відповідно до частини восьмої статті 179 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) за бажанням жінки або осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

Право працівників­-сумісників на відпустки – читайте у спецвипуску журналу «КАДРОВИК.UA»

При цьому чинним законодавством не встановлено, де саме жінка має право працювати на умовах неповного робочого дня: на підприємстві, з яким вона перебуває у трудових відносинах за основним місцем роботи, чи на іншому підприємстві. Отже, жінка має право працювати і на тому самому, і на іншому підприємстві.

Якщо жінка приступає до роботи на іншому підприємстві, то з нею укладається трудовий договір про роботу за сумісництвом.

Від редакції:

На нашу думку, у статті 179 КЗпП йдеться все ж про те, що за бажанням жінки у період перебування її у відпустці для догляду за дитиною вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома саме за тим місцем роботи, за яким жінка перебуває у цій відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Тобто, якщо жінка і за основним місцем роботи, і за сумісництвом перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, вона має право працювати на умовах неповного робочого часу відповідно як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Якщо розглянути ситуацію, чи має право жінка, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за основним місцем роботи, працевлаштовуватися за сумісництвом — стосовно цього питання чинним законодавством заборони не встановлено.

Отже, у будь-якій з наведених ситуацій жінка, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за основним місцем роботи, має право працювати за сумісництвом.

 

Вас також може зацікавити:

Джерело: Північно-східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці

Сумісництво: новітні реалії. Спецвипуск № 1, 2023

Матеріали до теми


Підприємство простоює: чи зарахується цей період до стажу для надання щорічної додаткової відпустки працівникові?
Під час простою дія трудового договору з працівниками продовжується, проте вони не виконують свої посадові обов’язки, — пояснює інспекція Держпраці. ...
Держпраці: чи має право роботодавець звільнити працівника за «невідповідність» посаді?
При укладені трудового договору працівнику може встановлюватись випробувальний термін з метою перевірки його відповідності роботі, яка доручається. Відповідно до статті ...
Працівник захворів під час перебування у щорічній відпустці: чи має оплачуватись листок непрацездатності?
Згідно зі статтею 78 Кодексу законів про працю України дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, до щорічних відпусток ...