Реєструйся

Під час оформлення на роботу за сумісництвом не внесено запису до трудової книжки: чи зараховуватиметься стаж?


СИТУАЦІЯ

До Управління Державної звернулась пані Вікторія, яка є внутрішньо переміщеною особою, що виїхала з території активних бойових та не звільнилась з основного місця роботи, оскільки підприємство зруйноване, а будь-який зв’язок із керівництвом відсутній. Пані Вікторія працевлаштувалася за сумісництвом, але вважає що трудовий стаж не буде зараховано, адже відсутня трудова книжка.

 

КОМЕНТАР

У разі прийняття на роботу за сумісництвом роботодавцю необхідно дотримуватися вимоги частини четвертої статті 24 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), згідно з якою працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням роботодавця, і повідомлення Державної фіскальної служби України про прийняття працівника на роботу.

Працівник, якого приймають на роботу за сумісництвом на інше підприємство, в установу, організацію повинен, зокрема, надати роботодавцеві паспорт.

Якщо робота за сумісництвом потребує спеціальних знань, роботодавець має право вимагати надати диплом чи інший документ про здобуту освіту або професійну підготовку.

 

Роз’яснення від експерта проєктів «КАДРОВИК.UA»: Що краще встановити суміщення чи внутрішнє сумісництво?

На підставі заяви працівника видають наказ про прийняття на роботу за сумісництвом. Оскільки трудова книжка працівника знаходиться за основним місцем роботи, відповідно, запис до неї про прийняття на роботу за сумісництвом може проводитись за бажанням працівника за основним місцем роботи на підставі витягу з наказу про роботу за сумісництвом.

 

Крім цього, інформація про трудові відносини із сумісниками обов’язково відображається роботодавцями у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 липня 2022 року № 189). Отже, в разі роботи за сумісництвом страховий стаж буде зараховано.

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

Від редакції журналу «КАДРОВИК.UA»

Звертаємо увагу, що з 10 червня 2021 року облік трудової діяльності працівників ведеться d електронній формі відповідно до Закону України від 05 лютого 2021 року № 1217-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі», який вніс зміни, зокрема, до статті 48 КЗпП.

Зауважимо, що паперова трудова книжка як документ не була скасована, вона залишається в кадровій практиці. На вимогу працівників  роботодавці зобов’язані вносити до трудових книжок, що зберігаються у працівників, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі, але тепер вони не є основним документом про трудову діяльність працівників. Адже нині основним місцем зберігання інформації про трудову діяльність є реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Отже, зважаючи на зазначене, те, що у працівниці відсутня паперова трудова книжка – це не є перешкодою для зарахування стажу роботи за сумісництвом у цій ситуації.

 

Вас може зацікавити:

Джерело: Управління Держпраці

Сумісництво: новітні реалії. Спецвипуск № 1, 2023

Матеріали до теми


Призначення субсидії особі, що не має права виходу на пенсію, але досягла віку 60 років
ЗАПИТАННЯ Чи може бути призначено субсидію жінці, яка досягла віку 60 років, має страховий стаж менше 30 років та не ...
За яких умов роботодавець може звільнити працівника через неможливість забезпечити його роботою внаслідок бойових дій
Роботодавець може звільнити працівника за своєю ініціативою, якщо не може забезпечити його роботою, що безпосередньо пов’язано з повним знищенням виробничих, ...
Кейс для кадровика. Чи можливе розширення функцій працівника та доповнення новими обов’язками в оновленій посадовій інструкції без додаткової оплати?
СИТУАЦІЯ Стаж роботи працівника (особа з інвалідністю 3-ї групи) на підприємстві 30 років: з 2006 до сьогодні — провідний економіст; ...