Чи можна прийняти студента денної форми навчання на роботу за сумісництвом, який уже працює за трудовим договором?


КАДРОбудні. Середа. Категорії працівників: вагітні, особи з інвалідністю, жінки, молодь

Чи можна прийняти студента денної форми навчання на роботу за сумісництвом, який уже працює за трудовим договором?

Можна на загальних підставах, якщо законодавством або колективним договором не передбачено обмежень щодо роботи за сумісництвом.

Частиною другою статті 21 КЗпП передбачено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці, укладаючи трудовий договір на одному або одночасно на кількох підприємствах, в установах, організаціях (тобто може працювати за сумісництвом), якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Згідно з пунктом 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року № 43, сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або на іншому підприємстві, в установі, організації чи у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.

Робота за трудовим договором осiб, якi поєднують її з денною формою навчання, не є сумiсництвом й оплачується на загальних пiдставах (п. 14 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату працi» вiд 24 грудня 1999 року № 13), тобто у повному розмірі.

Читайте також: Чи потрібно замінювати довідку про присвоєння ідентифікаційного номера у разі зміни прізвища у зв’язку з укладанням шлюбу?

Законодавством про працю не встановлено обмежень щодо прийняття на роботу осіб з денною (очною) формою навчання. Водночас, укладаючи трудовий договір, такі особи мають враховувати свої можливості виконувати роботу в робочий час, визначений трудовим договором.

Відповідно до частини першої статті 48 КЗпП основним документом, який підтверджує трудову діяльність працівника, є його трудова книжка. Саме за місцем ведення трудової книжки визначається, чи це основне місце роботи працівника, чи це місце роботи за сумісництвом (трудова книжка ведеться за основним місцем роботи).

Якщо на роботу приймається студент денної форми навчання, який уже працює за трудовим договором, оформляється трудовий договір про роботу за сумісництвом.

Матеріали до теми


Працівник покинув зону бойових дій: тимчасове призупинення дії трудового договору
Статтею 13 Закону України № 2136 від 15 березня 2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначено, ...
Чи може заступник директора працювати дистанційно за кордоном?
Статтею 60-2 Кодексу законів про працю України не передбачено чіткого переліку посад і робіт, які можна виконувати з використанням інформаційно-комунікаційних ...
Чи має право директор школи надавати відпустки без збереження заробітної плати більше ніж 14 днів в умовах воєнного часу і який максимальний термін?
Максимальний термін надання відпусток без збереження заробітної плати — до закінчення воєнного стану. Так, відповідно до частини 3 статті 12 ...
Чи має право директор школи наразі надавати педагогічним працівникам чергову щорічну відпустку (під час навчального процесу)?
Відповідно до частини тринадцятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон ...