Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Чи можна прийняти студента денної форми навчання на роботу за сумісництвом, який уже працює за трудовим договором?

Дата публікації: 16.09.2020

КАДРОбудні. Середа. Категорії працівників: вагітні, особи з інвалідністю, жінки, молодь

Чи можна прийняти студента денної форми навчання на роботу за сумісництвом, який уже працює за трудовим договором?

Можна на загальних підставах, якщо законодавством або колективним договором не передбачено обмежень щодо роботи за сумісництвом.

Частиною другою статті 21 КЗпП передбачено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці, укладаючи трудовий договір на одному або одночасно на кількох підприємствах, в установах, організаціях (тобто може працювати за сумісництвом), якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Згідно з пунктом 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року № 43, сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або на іншому підприємстві, в установі, організації чи у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.

Робота за трудовим договором осiб, якi поєднують її з денною формою навчання, не є сумiсництвом й оплачується на загальних пiдставах (п. 14 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату працi» вiд 24 грудня 1999 року № 13), тобто у повному розмірі.

Читайте також: Чи потрібно замінювати довідку про присвоєння ідентифікаційного номера у разі зміни прізвища у зв’язку з укладанням шлюбу?

Законодавством про працю не встановлено обмежень щодо прийняття на роботу осіб з денною (очною) формою навчання. Водночас, укладаючи трудовий договір, такі особи мають враховувати свої можливості виконувати роботу в робочий час, визначений трудовим договором.

Відповідно до частини першої статті 48 КЗпП основним документом, який підтверджує трудову діяльність працівника, є його трудова книжка. Саме за місцем ведення трудової книжки визначається, чи це основне місце роботи працівника, чи це місце роботи за сумісництвом (трудова книжка ведеться за основним місцем роботи).

Якщо на роботу приймається студент денної форми навчання, який уже працює за трудовим договором, оформляється трудовий договір про роботу за сумісництвом.