...
Реєструйся

В Україні планують запровадити нову систему запобігання виробничим ризикам працівників на робочому місці: зареєстровано законопроєкт


У Верховній Раді України 13 жовтня 2023 року зареєстровано проєкт Закону про безпеку та здоров’я працівників на роботі (№ 10147).

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт розроблено з метою формування нової національної системи запобігання професійним ризикам шляхом впровадження на законодавчому рівні ризикоорієнтованого підходу у сфері організації безпеки та здоров’я працівників та імплементації положень Директиви Ради 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 року про запровадження заходів, покликаних заохочувати до покращення безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі (далі – Директива Ради 89/391/ЄЕС). Ключова проблема, яку передбачається розв’язати, – застарілість та неефективність існуючого способу державного регулювання безпеки та здоров’я працівників.

Раніше писали: Уряд схвалив законопроєкти, які відкривають нову главу в питаннях безпеки та здоров’ї працівників

Законопроєктом пропонується запровадити нову національну систему запобігання виробничим ризикам, засновану на принципах оцінювання, контролю ризиків та управління ними, які є базовими для побудови подібних систем у розвинених країнах Європи та світу.

 

Послідовна ієрархія цих принципів визначена Директивою Ради № 89/391/ЄЕС та передбачає:

  • запобігання ризикам;
  • оцінювання ризиків, яких не можна уникнути;
  • усунення джерел ризиків;

ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ: планування і надання. Спецвипуск № 4, 2023
0 (800) 219-977 • podpiska@mediapro.com.ua

  • адаптацію умов праці до працівника, особливо під час облаштування робочих місць, вибору виробничого обладнання, методів роботи;
  • адаптацію до технічного прогресу;
  • заміну устаткування підвищеної небезпеки на безпечне або менш небезпечне;
  • розроблення узгодженої загальної політики запобігання виробничим ризикам, що охоплює техніку, організацію праці, умови праці, соціальні відносини та вплив чинників, пов’язаних з виробничим середовищем;
  • надання заходам колективного захисту пріоритету перед заходами індивідуального захисту, що використовуються працівником;
  • належне навчання та інструктаж працівників.

Кадрова система «КАДРИ.UA» — сучасний інструмент кадрових рішень
0 (800) 219-977 • podpiska@mediapro.com.ua

Зміна принципів побудови системи передбачає, зокрема, і зміну об’єкту впливу державної політики: з нинішніх «безпека праці» або «охорона праці» — на європейський «безпека працівника». Ключовим завданням політики має стати не встановлення вимог до процесу організації безпеки, а результативність цього процесу, тобто, досягнення повного усунення або мінімізації ризиків для життя і здоров’я працівника.

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Експрес-курс «Соціальне страхування по тимчасовій непрацездатності»

Карина Снісар
Карина Снісар
експерт проєктів «КАДРОВИК.UA», головний редактор системи «КАДРИ.UA»

Матеріали до теми


Першу психологічну допомогу на підприємстві можуть надавати навчені працівники або штатний психолог
Фахівцем сектору з питань впровадження та реалізації програм психосоціальної підтримки управління інспекційної діяльності у Донецькій області з метою вдосконалення механізмів ...
Особливості продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів через додатки служб з організації кур’єрської доставки
Електронна торгівля — це господарська діяльність у сфері електронної купівлі-продажу, реалізації товарів дистанційним способом покупцю шляхом вчинення електронних правочинів із ...