Передплати журнал

Абетка кадровика


Вийшов у червні 2012 року

Передплатний індекс: 99199

АБЕТКА КАДРОВИКА

Практичний посібник

Видання присвячено питанням організації роботи кадрових служб, особливостям складання кадрової документації, веденню особових справ, карток, книг та журналів обліку, документуванню функцій роботи з персоналом. Серед тем, які висвітлюються у виданні, зокрема, такі:

•  Робота з кадрами: основні поняття, призначення кадрових служб
•  Складові кадрової роботи, вимоги до працівників кадрових служб
•  Організація праці кадрової служби, вимоги до приміщення відділу кадрів,       взаємовідносини з іншими службами
•  Ведення кадрового діловодства
•  Створення організаційної документації
•  Складання штатно-посадової книги, укладання трудових договорів
•  Створення розпорядчої документації
•  Складання довідково-інформаційних документів
•  Ведення трудових книжок та особових справ
•  Ведення карток, книг і журналів обліку
•  Документування проведення атестації і призначення нагород
•  Звітність по роботі з кадрами

У спецвипуску подано повний комплект документів, які мають вестися кадровою службою. Це, зокрема, зразки:
— штатно-посадової та ін. книг;
— різноманітних наказів з особового складу (прийняття на постійну роботу, на роботу за сумісництвом,  звільнення посадової особи органу місцевого самоврядування, звільнення в зв’язку з переведенням, надання додаткових відпусток, про  відрядження, про  преміювання, про  заохочення, про оголошення догани, про зняття дисциплінарного стягнення та ін.);

 • вказівок і розпоряджень;
 • різноманітних видів довідок;

  — службових  записок;
  — подань і клопотань;
  — заяв;
  — листів-запитів;

 • листів-прохань та ін.

Значну увагу приділено веденню особових справ і трудових книжок..

Автор подає зразки формулювань записів у трудові книжки відповідно до трудових функцій, які може виконувати працівник, а також відповідно до ситуацій, які складаються між працівником і роботодавцем згідно з трудовим правом.

***

З ПИТАНЬ ПЕРЕДПЛАТИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ:

(44) 568-5138, 507-2226, podpiska@mediapro.com.ua