...
Реєструйся

Ліквідація підприємства: дії кадровика


Ліквідація підприємства — це фактично припинення його існування. Ліквідація можлива за рішенням власників підприємства чи уповноваженого ним органу або ж у примусовому порядку за рішенням суду.

У разі ліквідації підприємства відбуваються процеси, що регулюються одночасно:

Статтею 104 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) визначено, що юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У контексті звільнення не має значення, як відбувається ліквідація: за рішенням засновників чи за рішенням суду.

Зверніть увагу! Процедура звільнення працівників у зв’язку зі скороченням чисельності або штату та у разі ліквідації підприємства майже нічим не відрізняються.

 

Читайте також: Чи мають працівники передпенсійного віку переважне право залишатися на роботі в разі скорочення

 

Права суб’єкта господарювання у разі ліквідації підприємства

У разі ліквідації підприємства всі права суб’єкта господарювання припиняються, а зобов’язання мають бути виконані повністю в межах ліквідаційної процедури за рахунок активів підприємства. Залишки активів, за наявності, розподіляються між учасниками юридичної особи, якщо інше не встановлено установчими документами.

Захист працівників у разі ліквідації

У КЗпП введено термін «повна ліквідація». Цей термін запроваджено з метою захисту працівників від звільнення під час так званої «удаваної» ліквідації, коли майно, права та обов’язки підприємства переходять до правонаступників.

Так, з ініціативи роботодавця лише у випадку повної ліквідації підприємства (без правонаступників) можуть бути звільнені категорії працівників, що зазначені у частині третій статті 40, частині третій статті 184, статті 1861 та частині четвертій статті 252 КЗпП.

Це, зокрема, звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина шоста статті 179 КЗпП), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю, яке з ініціативи роботодавця не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

Читайте також: Кейс для кадровика. Виплати в разі припинення трудового договору у зв’язку зі скороченням штату

Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більш ніж три місяці з дня закінчення строкового трудового договору.

 

На жаль, законодавство не містить правового механізму реалізації роботодавцем обов’язку щодо працевлаштування окремих категорій працівників у разі ліквідації підприємства.

Відтак це не стане проблемою хіба що за наявності відповідних вакансій на інших підприємствах власника.

Читайте також: Чи правомірне скорочення штату або чисельності працівників під час дії воєнного стану? Відповідає Держпраці

Згідно зі статтями 105 та 111 ЦКУ, до ліквідаційної комісії (ліквідатора) з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи, у т. ч. звільнення працівників юридичної особи, що припиняється.

Ліквідація підприємства: дії кадровика

Водночас варто зазначити, що, відповідно до пункту 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів», не може бути визнано, що роботодавець виконав обов’язок із працевлаштування, якщо працівнику не була надана на тому ж або на іншому підприємстві або запропонована робота, від якої він відмовився з поважних причин (наприклад, за станом здоров’я).

Реорганізація підприємства: дії кадровика.

 

Придбати посібник

 

Далі у матеріалі:

  • Працевлаштування осіб, яких можна звільнити у разі ліквідації підприємства з обов’язковим працевлаштуванням
  • Звільнення у зв’язку з ліквідацією підприємства не потребує згоди виборного органу первинної профспілкової організації
  • ЗРАЗОК повідомлення профспілкового органу про майбутнє звільнення працівників у зв’язку з ліквідацією підприємства
  • ЗРАЗОК попередження працівника про майбутнє звільнення у зв’язку з ліквідацією підприємства
  • ЗРАЗОК наказу про звільнення працівників у зв’язку з ліквідацією підприємства

Відеороз’яснення: Чи можна попередити працівника про скорочення, якщо він у відпустці без збереження ЗП?

Джерело: проєкт «КАДРОВИК.UA»

Реорганізація підприємства: дії кадровика

Лариса Красовська
Лариса Красовська
експерт із трудового права та кадрового діловодства

Матеріали до теми


Дата звільнення не зазначена у заяві: чи може роботодавець відмовити через це?
Згідно зі статтею 46 Конституції України кожен має право на працю, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Використання ...
Дві доплати одному працівникові: можливо чи ні?
Ситуація Одному працівникові планують встановити і доплату за суміщення посад, і доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Чи буде це правомірним?   ...