...
Реєструйся

Ліквідація підприємства: дії кадровика


Ліквідація підприємства — це фактично припинення його існування. Ліквідація можлива за рішенням власників підприємства чи уповноваженого ним органу або ж у примусовому порядку за рішенням суду.

У разі ліквідації підприємства відбуваються процеси, що регулюються одночасно:

Статтею 104 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) визначено, що юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У контексті звільнення не має значення, як відбувається ліквідація: за рішенням засновників чи за рішенням суду.

Зверніть увагу! Процедура звільнення працівників у зв’язку зі скороченням чисельності або штату та у разі ліквідації підприємства майже нічим не відрізняються.

 

Читайте також: Чи мають працівники передпенсійного віку переважне право залишатися на роботі в разі скорочення

 

Права суб’єкта господарювання у разі ліквідації підприємства

У разі ліквідації підприємства всі права суб’єкта господарювання припиняються, а зобов’язання мають бути виконані повністю в межах ліквідаційної процедури за рахунок активів підприємства. Залишки активів, за наявності, розподіляються між учасниками юридичної особи, якщо інше не встановлено установчими документами.

Захист працівників у разі ліквідації

У КЗпП введено термін «повна ліквідація». Цей термін запроваджено з метою захисту працівників від звільнення під час так званої «удаваної» ліквідації, коли майно, права та обов’язки підприємства переходять до правонаступників.

Так, з ініціативи роботодавця лише у випадку повної ліквідації підприємства (без правонаступників) можуть бути звільнені категорії працівників, що зазначені у частині третій статті 40, частині третій статті 184, статті 1861 та частині четвертій статті 252 КЗпП.

Це, зокрема, звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина шоста статті 179 КЗпП), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю, яке з ініціативи роботодавця не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

Читайте також: Кейс для кадровика. Виплати в разі припинення трудового договору у зв’язку зі скороченням штату

Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більш ніж три місяці з дня закінчення строкового трудового договору.

 

На жаль, законодавство не містить правового механізму реалізації роботодавцем обов’язку щодо працевлаштування окремих категорій працівників у разі ліквідації підприємства.

Відтак це не стане проблемою хіба що за наявності відповідних вакансій на інших підприємствах власника.

Читайте також: Чи правомірне скорочення штату або чисельності працівників під час дії воєнного стану? Відповідає Держпраці

Згідно зі статтями 105 та 111 ЦКУ, до ліквідаційної комісії (ліквідатора) з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи, у т. ч. звільнення працівників юридичної особи, що припиняється.

Ліквідація підприємства: дії кадровика

Водночас варто зазначити, що, відповідно до пункту 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів», не може бути визнано, що роботодавець виконав обов’язок із працевлаштування, якщо працівнику не була надана на тому ж або на іншому підприємстві або запропонована робота, від якої він відмовився з поважних причин (наприклад, за станом здоров’я).

Реорганізація підприємства: дії кадровика.

 

Придбати посібник

 

Далі у матеріалі:

  • Працевлаштування осіб, яких можна звільнити у разі ліквідації підприємства з обов’язковим працевлаштуванням
  • Звільнення у зв’язку з ліквідацією підприємства не потребує згоди виборного органу первинної профспілкової організації
  • ЗРАЗОК повідомлення профспілкового органу про майбутнє звільнення працівників у зв’язку з ліквідацією підприємства
  • ЗРАЗОК попередження працівника про майбутнє звільнення у зв’язку з ліквідацією підприємства
  • ЗРАЗОК наказу про звільнення працівників у зв’язку з ліквідацією підприємства

Відеороз’яснення: Чи можна попередити працівника про скорочення, якщо він у відпустці без збереження ЗП?

Джерело: проєкт «КАДРОВИК.UA»

Реорганізація підприємства: дії кадровика

Лариса Красовська
Лариса Красовська
експерт із трудового права та кадрового діловодства

Матеріали до теми


Які є обов’язки в роботодавця до початку роботи працівника за трудовим договором
До початку роботи роботодавець зобов’язаний в узгоджений із працівником спосіб поінформувати працівника про: 1) місце роботи (інформація про роботодавця, у ...