Мінімізувати небезпечні та шкідливі виробничі фактори – завдання роботодавця


Під час роботи на виробництві на людину можуть впливати один, або низка небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Безпека того чи іншого технологічного процесу може бути визначена за їх кількістю і за ступенем небезпеки кожного з них зокрема. Безпека праці на виробництві визначається ступенем безпеки окремих технологічних процесів.

Небезпечні й шкідливі виробничі фактори поділяються на фізичні, хімічні, біологічні й психофізіологічні. Останні за характером впливу на людину підрозділяються на фізичні й нервово-психічні перевантаження, а інші – на конкретні небезпечні й шкідливі виробничі фактори.

В процесі роботи на підприємстві на працівника можуть впливати такі небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

 • машини, що рухаються, автотранспорт і механізми;
 • рухомі незахищені елементи механізмів, машин і виробничого обладнання;
 • падаючі вироби техніки, інструмент і матеріали під час роботи;
 • ударна хвиля (вибух посудини, що працює під тиском пари рідини);
 • струмені газів і рідин, що стікають, із посудин і трубопроводів під тиском;
 • підвищене ковзання (через зледеніння, зволоження й замаслювання поверхонь, по яких переміщується робочий персонал);
 • підвищені запорошеність й загазованість повітря;
 • підвищена чи знижена температура поверхонь техніки, обладнання й матеріалів;
 • підвищена чи знижена температура, вологість і рухомість повітря;
 • підвищений рівень шуму, вібрації, ультра- та інфразвука;
 • підвищена напруга в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;
 • підвищений рівень статичної електрики;
 • гострі кромки, задирки й шорсткість на поверхнях обладнання й інструментів;
 • відсутність чи нестача природного світла;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • знижена контрастність об’єктів в порівнянні з фоном;
 • пряма близькість (прожекторне освітлення територій виробництв, світло фар автотранспорту) і відбита близькість (від розлитої води й інших рідин на поверхні територій виробництв);
 • підвищена пульсація світлового потоку;
 • підвищений рівень ультрафіолетової й інфрачервоної радіації;
 • хімічні речовини (токсичні, подразнюючі, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, що впливають на репродуктивну функцію людини);
 • хімічні речовини , що проникають в організм через органи дихання, шлунково-кишковий тракт, шкірні покриви і слизові оболонки;
 • патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, гриби, найпростіші) і продукти їхньої життєдіяльності;
 • перевантаження (статичні й динамічні) і нервово-психічні чинники (емоційні перевантаження, перенапруга аналізаторів, розумова перенапруга, монотонність праці).

З метою запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням Управління Держпраці у Хмельницькій області звертає увагу роботодавців на те, що рівні небезпечних і шкідливих виробничих факторів не повинні перевищувати граничнодопустимих значень, встановлених у санітарних нормах, правилах і нормативно-технічній документації.

Разом з тим, Управління нагадує, що працівники, робота яких пов’язана з впливом шкідливих та небезпечних виробничих факторів відповідно до законодавства мають право на пільги та компенсації. Зокрема: працівники забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги та компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

З метою створення гідних та безпечних умов праці роботодавець організовує проведення лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацію робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, визначені законодавством, та за їх підсумками вживає заходи для усунення небезпечних та шкідливих для здоров’я виробничих факторів.

Додатково:

Наявність факторів трудового процесу, які характеризують тяжкість фізичної праці в обсязі, що перевищує припустимі фізичні навантаження, дозволяє говорити про важкість фізичної праці. Наприклад, вимушені нахили корпусу більше 30° 50-100 разів за зміну вважаються допустимим (середньої по тяжкості) фізичним навантаженням. Ті ж самі нахили корпусу понад 300 разів за зміну дозволяють вважати, що виконується праця фізично важка, що може викликати стійкі функціональні порушення, призводить у більшості до зростання захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, до підвищення частоти загальної захворюваності та появи окремих ознак професійної патології. Умови праці, які характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища, вплив яких протягом робочої зміни (або її частини) створює загрозу для життя, високий ризик виникнення важких форм професійних уражень, вважаються небезпечними (екстремальними).

Джерело: km.dsp.gov.ua

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Матеріали до теми


Оформлення лікарняних для переселенців за кордоном: спрощення процедури
МОЗ спростило оформлення лікарняних для переселенців за кордоном, які стали тимчасово непрацездатними. Йдеться про такі категорії непрацездатності: захворювання або травма ...
Робота за сумісництвом, якщо на основному місці роботи оформлено простій
Чи можна працевлаштуватися на роботу за сумісництвом як ВПО, якщо на основному місці роботи працівникові оформлено простій? Чи може він ...
Дотримання безпеки під час експлуатації газових балонів закладами громадського харчування
Щороку під час експлуатації балонів зрідженого вуглеводневого газу в закладах громадського харчування трапляються аварії. Їх наслідки можуть бути трагічними – ...