Порядок видачі листків непрацездатності застрахованим особам на період відновлювального лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів


Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначена єдина соціальна послуга за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності — оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм.

Окрім цього, застрахованій особі, яка направляється на лікування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару лікувального закладу, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь час перебування у санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і у зворотному напрямку) у розмірах, встановлених цим Законом.

Ключовими організаційними засадами санаторно-курортної реабілітації є ранній її початок, безперервність, послідовність, наступність та повнота надання медичної допомоги хворим, індивідуальний підхід та програмування відновлювального лікування.

Після вирішення завдання збереження життя і функцій уражених органів та тканин при різних патологіях у хворих, у послідовному процесі «лікування — реабілітація» на перший план виступає рання реабілітація хворого, яка здійснюється безпосередньо після стаціонарного лікування з метою закріплення досягнутих у стаціонарі позитивних результатів лікування і спрямована на відновлення здоров’я працюючої особи та повернення її до суспільно-корисної праці, профілактику ускладнень хвороб та зменшення витрат на допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Тому, з метою досягнення найкращих результатів від лікування хворих у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів (зменшення загальних термінів тимчасової непрацездатності та зменшення показників первинного виходу на інвалідність) під час відбору перевага надається хворим, які якнайшвидше після гострого періоду адекватно витримують запропоноване фізичне навантаження і розширення режиму.

Саме принцип ранньої реабілітації став підґрунтям для законодавчого врегулювання надання послуг медичної реабілітації за рахунок коштів. Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з видачою листків непрацездатності на лікування  в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів, а також надання допомоги по тимчасовій непрацездатності за цей період.

Відповідно до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 № 12, путівка до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу видається безкоштовно лікувально-профілактичним закладом застрахованій особі, дитині або двом дітям у супроводі одного із застрахованих батьків або застрахованої особи, яка їх замінює (опікунові, піклувальнику), згідно з висновком відбіркової комісії лікувального закладу щодо направлення хворих до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів, у якому вона перебуває на лікуванні.

У випадку придбання застрахованою особою путівки до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за власний рахунок, рішення про направлення має приймати санаторно-курортна відбіркова комісія закладу охорони здоров’я, відповідно до Положення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України.

Згідно з Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455, визначений порядок видачі листків непрацездатності хворим при направленні на доліковування в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів безпосередньо із стаціонарів, відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії.

Необхідно зазначити, що згідно із Законом України «Про курорти» від 05.10.2000 № 2026-ІІІ направлення хворих на лікування в санаторно-курортні заклади, незалежно від їх форми власності і відомчого підпорядкування, проводиться відповідно до медичних показань. Перелік видів санаторно-курортних закладів з визначенням напрямів спеціалізації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Таким чином, у будь-якому разі, незалежно від того, ким і за чий рахунок придбано путівку, відбіркові комісії лікувально-профілактичних закладів при медичному відборі хворих на відновлювальний етап лікування повинні дотримуватися основних принципів та організаційних засад санаторно-курортної реабілітації (направляти застрахованих осіб безпосередньо із профільних стаціонарів з урахуванням медичних показань та протипоказань) та враховувати наявність у санаторно-курортному закладі відповідних дозвільних документів (ліцензія, акредитація тощо) для проведення відновлювального лікування у реабілітаційному відділенні.

В свою чергу, лікарсько-консультативна комісія лікувально-профілактичного закладу при прийнятті рішення про видачу листка непрацездатності на період відновлювального лікування у реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу повинна дотримуватися вимог порядку проведення експертизи тимчасової непрацездатності відповідно до пунктів Інструкції № 455.

Джерело:
www.fse.gov.ua

Матеріали до теми


Держпраці розробила проєкт розслідування нещасних випадків внаслідок воєнних дій
Державною службою України з питань праці розроблено та надіслано на погодження до Міністерства економіки України проєкт постанови Кабінету Міністрів України ...
Безвісти зниклий мобілізований працівник та виплата середнього заробітку
Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України, на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством ...
Оформлення лікарняних для переселенців за кордоном: спрощення процедури
МОЗ спростило оформлення лікарняних для переселенців за кордоном, які стали тимчасово непрацездатними. Йдеться про такі категорії непрацездатності: захворювання або травма ...