...
Реєструйся

Кейс для кадровика. Додаткова відпустка за роботу на комп’ютері заступникові директора закладу середньої освіти


ЗАПИТАННЯ

Заступник директора закладу середньої освіти викладає години (240 год). Відповідно, має основну щорічну відпустку 56 к. дн. Чи має він право на додаткову відпустку 4 к. дн. за роботу на персональному комп’ютері? У колдоговорі таку відпустку передбачено.

 

ВІДПОВІДЬ

Згідно з частиною шостою статті 6 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504), керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затверджуваному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346 (далі — Порядок № 346), тривалість щорічної основної відпустки заступника директора з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої роботи у закладах загальної середньої освіти складає 56 календарних днів.

Комплект «Графік відпусток на 2023 рік»
Замовити • Для довідок: (063) 590-97-54

У зазначеному випадку акцентовано увагу на тому, що заступник директора має години викладання, але слід зазначити, що додатком до Порядку № 346 передбачено тривалість щорічної основної відпустки залежно від посади, а не від кількості годин викладання.

Отже, заступник директора закладу середньої освіти має тривалість щорічної основної відпустки 56 днів незалежно від годин викладання.

Статтею 4 Закону № 504 передбачено: колективним договором можуть установлюватись інші види відпусток, крім тих, що встановлені цим Законом. Натомість частиною третьою статті 23 Закону № 504 визначено, що оплата відпусток, передбачених колективним договором в установах і організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, провадиться в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел.

У нашому випадку колективним договором закладу освіти передбачено додаткову відпустку тривалістю 4 календарних дні за роботу на персональному комп’ютері.

Частиною третьою статті 10 Закону № 504 визначено, що загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, — 69 календарних днів.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ — безоплатні консультації для передплатників журналу «КАДРОВИК.UA»

Маємо ситуацію, що у заступника директора закладу середньої освіти щорічна основна відпустка становить 56 календарних днів і додаткова відпустка за колективним договором становить 4 календарні дні. Але законодавством установлено обмеження (загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів).

Отже, для уникнення порушення законодавчого обмеження заступник директора має право не на 4, а на 3 календарних дні додаткової відпустки за колективним договором.

Таким чином, загальна тривалість щорічної основної та додаткової відпусток дорівнюватиме 59 календарних днів.

Звертаємо також увагу, що 3 календарних дні додаткової відпустки можуть надаватися лише за умови, що бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел фінансування закладу освіти достатньо для оплати такої додаткової відпустки.

Письмові і телефонні КОНСУЛЬТАЦІЇ та інші кадрові послуги експертів журналу «КАДРОВИК.UA»

Вас може зацікавити:

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Живий журнал КАДРОВИК.UA

Карина Снісар
Карина Снісар
експерт проєктів «КАДРОВИК.UA», головний редактор системи «КАДРИ.UA»

Матеріали до теми


Окремі положення про надання відпусток не відповідають Конституції України: Уповноважений звернувся до Конституційного Суду з поданням
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звернувся до Конституційного Суду України із конституційним поданням про визнання такими, що не ...
Працівник звільнився з військової служби: чи може він при виході на роботу взяти відпустку без збереження заробітної плати?
Відповідно до змін, внесених пунктом 20 частини першої статті 25 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі ...
Працівник звільняється. Чи зобов’язаний він повертати кошти за використані і невідпрацьовані дні відпустки?
ЗАПИТАННЯ Чи має працівник повертати заробітну плату за невідроблені дні відпустки, в разі звільнення до закінчення того робочого року, в ...