...
Реєструйся

Кейс для кадровика. Які періоди перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати компенсуються йому в разі звільнення?


СИТУАЦІЯ

Працівникові надано відпустку без збереження заробітної плати за угодою сторін. Чи входять для розрахунку компенсації відпустки при звільненні дні такої відпустки? Які періоди зараховуються до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку?

 

РІШЕННЯ

Згідно зі статтею 24 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон № 504), у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Відповідно до частини 4 статті 9 Закону № 504, до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у порядку, визначеному статтею 25 Закону № 504* і статтею 26 Закону № 504**, за винятком відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку.

* Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку.
** Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін. На період дії воєнного стану надається без обмеження строку відповідно до частини 3 статті 12 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»; далі — Закон № 2136).

Підстави звільнення працівників. Спецвипуск «КАДРОВИК.UA» Частина 1. Частина 2

Також, відповідно до частини 4 статті 12 Закону № 2136-IX, у період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9 Закону № 504.

Отже, час перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати за угодою сторін (ст. 26 Закону № 504) зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку. Відповідно, під час звільнення такого працівника йому має бути виплачена грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки з урахуванням періоду перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати за угодою сторін.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ
Зразки документівЗамовити розроблення кадрових документів

Зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (відповідно, виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки), період перебування працівника у:

  • відпустці без збереження заробітної плати за угодою сторін (ст. 26 Закону № 504);
  • відпустці без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку (ст. 25 Закону № 504).

Не зараховуються до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (відповідно не компенсується при звільненні), період перебування працівника у:

  • відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (п. 3 ст. 25 Закону № 504);
  • відпустці без збереження заробітної плати на час воєнного стану для працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи (ч. 4 ст. 12 Закону № 2136-IX).

Курс «Підвищення кваліфікації кадровиків. ПРОФІ»
Формат навчання: дистанційний. Максимально гнучкий графік.

Крім того, до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку, не зараховується відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, хоча, за Законом № 504, вона є соціальною відпусткою, а не відпусткою без збереження заробітної плати.

Читайте також:

Карина Снісар, експерт проєктів «КАДРОВИК.UA»

Джерело: журнал «КАДРОВИК.UA»

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Відпустка з наступним звільненням у разі закінчення строку трудового договору
Порядок звільнення працівників з роботи і виплати їм компенсації за невикористану відпустку врегульовано Кодекс законів про працю України (далі — ...
Розмір одноразової допомоги потерпілому внаслідок випадку на виробництві
Сума одноразової допомоги потерпілому через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності, який ...