Відпустки


Чи має працівник право на щорічну відпустку, коли з ним укладено трудовий договір із нефіксованим робочим часом?
Так. Під час воєнного стану виконання роботи на умовах нефіксованого робочого часу не тягне за собою обмежень обсягу трудових прав ...


Кейс для кадровика. Відрахування коштів з працівника-сумісника при звільнені за надану йому відпустку в разі невідпрацьованої частини робочого року
ЗАПИТАННЯ Чи можна утримати з працівника-сумісника, який звільняється за угодою сторін, кошти за дні щорічної основної відпустки, що були надані ...

Одинока матір має право на відпустку за статтею 19 Закону № 504 навіть якщо дитина набула повної цивільної дієздатності до 18 років
ЗАПИТАННЯ Чи має право одинока матір на відпустку за статтею 19 Закону України «Про відпустки» у разі набуття дитиною повної ...

Порядок надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ: Як оформити працівниці, яка перебуває за кордоном, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами? На підставі яких документів ...


Чи надається пільгова відпустка працівникам-сумісникам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Згідно з пунктом 22 статті 20 та пунктом 1 статті 21 Закону України від 28 лютого 1991 року № 796-XII ...

Заповнення графи «Працювало за трудовими договорами» додатка 4ДФ до Розрахунку
ЗАПИТАННЯ Чи відображається в графі «Працювало за трудовими договорами» додатка 4ДФ до Розрахунку кількість працівників, які знаходяться у відпустках по ...
Кейс для кадровика. «Чорнобильська» відпустка не є щорічною додатковою відпусткою
СИТУАЦІЯ Працівник-чорнобилець (категорія 2) працює на атестованому місці (шкідливі та важкі умови праці). Які відпустки йому надавати? Основна щорічна відпустка ...