Консультації експертівУкладення трудового договору про надомну роботу
Громадяни можуть укладати з підприємствами, їх об’єднаннями, іншими роботодавцями трудовий договір про виконання робіт особистою працею вдома, використовуючи матеріали, знаряддя ...

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей
  Хронологія змін у законодавстві щодо надання додаткових відпусток працівникам, які мають дітей До набуття чинності Законом № 504 згідно з ...
Зміна №4 до Національного класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій»
Відповідно до Положення про ведення Державного класифікатора ДК 003 «Класифікатор професій» (ДСТУ 3739–98) ДУ НДІ соціально-трудових відносин в період з ...


Оформлення окремих видів документів у трудових відносинах (у запитаннях і відповідях)
На підприємстві безперервне позмінне виробництво (вночі й у свято). Працівниця принесла довідку про те, що її треба перевести на легку ...

Праця осіб, які поєднують стаціонарну форму навчання з трудовою діяльністю
Нині досить часто студенти вищих навчальних закладів (ВНЗ), аспіранти, учні професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ), які навчаються на стаціонарних відділеннях закладів ...


Організація кадрового діловодства у фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності
Основними нормативно-правовими актами у сфері підприємницької діяльності є Цивільний кодекс України (далі — ЦКУ), Господарський кодекс України (далі — ГКУ), ...