Реєструйся

Про звільнення працівника, який не досяг 18 років


Звільнення неповнолітніх осіб відбувається за загальними правилами трудового законодавства. Так, працівника, що не досяг 18 років може бути звільнено:

  • за власним бажанням (ст. 38 КЗпП);
  • за угодою сторін (п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП);
  • у зв’язку із закінченням строку трудового договору (п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП);
  • у зв’язку із переведенням працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду (п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП);
  • з ініціативи роботодавця (ст. 40 КЗпП).

Посібник «Оптимізація трудових відносин у період воєнного стану: ТОП-55 відповідей»
(063) 590-97-54 podpiska@mediapro.com.ua

Однак чинним законодавством передбачено низку гарантій:

  • Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи роботодавця допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей. При цьому звільнення з підстав, зазначених в пунктах 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП, провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування (ст. 198 КЗпП).
  • Батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси (ст. 199 КЗпП).

Підстави звільнення працівників. Спецвипуск «КАДРОВИК.UA» Частина 1. Частина 2

  • В обов’язковому порядку роботодавець зобов’язаний здійснювати працевлаштування неповнолітніх працівників у випадках їх звільнення:

— у разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи;

— у разі поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

— за умов зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності кадрів або штату працівників, банкрутства.

Інспектор праці Марина Солоха

Джерело: Управління Держпраці

Вебінар «Призупинення дії трудових договорів: як треба і не треба робити»

Матеріали до теми


Спрощено проведення позапланових перевірок підприємств за зверненнями фізичних осіб
Кабінет міністрів дозволив позапланові перевірки підприємств за зверненням фізичної особи, яка постраждала від діяльності компаній за умови документального підтвердження шкоди ...
Про звільнення за грубе порушення трудових обов’язків
ЗАПИТАННЯ Чи можливе звільнення працівника у зв’язку із одноразовим грубим порушенням трудових обов’язків за порушення якого було застосовано дисциплінарне стягнення? ...
Військовий облік на підприємстві — відповідальність роботодавців
Роботодавці, які у 2023 року найматимуть на роботу працівників, мають обов’язково звертати увагу на наявність військово-облікових документів у майбутнього співробітника. ...