Міжнародні стандарти працевлаштування іноземців в Україні та українців у країнах ЄС


Трудовий договір та строк чинності трудових відносин

Кожному працівникові-мігрантові, прийнятому на роботу, на підставі статті 5 Конвенції про трудящих-мігрантів до виїзду до держави, що приймає, видається трудовий договір або остаточне запрошення на роботу, причому кожен із цих документів може укладатися однією чи більше мовами, які використовуються в державі походження, та однією чи більше мовами, які використовуються в державі, що приймає. Використання щонайменше однієї мови держави походження та однієї мови держави, що приймає, є обов’язковим у разі набору офіційним органом або офіційно визнаним бюро працевлаштування.

Відповідно до Графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до СОТ (ст. ІІ Генеральної угоди про торгівлю послугами (ГАТС) 1994 року, до якої Україна приєдналася на підставі Протоколу про вступ України до СОТ), а саме щодо переліку вилучень з режиму найбільшого сприяння, визначених для України, всім іноземцям, які належать до внутрішньокорпоративних цесіонаріїв, дозвіл на працевлаштування видається терміном на три роки. Цей термін можна продовжити на два роки. Для цього роботодавцеві треба звернутися в установленому порядку до відповідного центру зайнятості не менш ніж за місяць до закінчення терміну дії попереднього дозволу на працевлаштування.

ГАТС, як і Протокол про вступ України до СОТ, не містить спеціальних вимог щодо змісту трудового договору з працівником-мігрантом, залишаючи це питання на регулювання національним законодавством країни працевлаштування.

В Угоді про асоціацію теж не визначено спеціальних вимог до змісту трудового договору з працівником-мігрантом. Одначе в статті 98 Угоди про асоціацію закріплено, що строк дії дозволу на роботу та проживання осіб, які належать до основного персоналу, не може перевищувати періоду найму, а період в’їзду й тимчасового перебування зазначеного персоналу становить до трьох років. Для випускників-стажерів у статті 99 Угоди про асоціацію зазначено, що строк тимчасового в’їзду та перебування не може перевищувати одного року. Постачальники договірних послуг, з урахуванням пункту «е» частини 3 статті 101 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, підписана 21 березня 2014 року та 27 червня 2014 року, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII, можуть перебувати й працювати на території країни працевлаштування не більше шести місяців у будь-який 12-місячний період або протягом дії договору, залежно від того, який із цих періодів коротший.

Вимоги щодо змісту трудових договорів між Україною та іншими країнами

Міжнародний договір між Україною та Іспанією не містить вимог щодо змісту трудового договору з працівником-мігрантом, але містить вимогу щодо строку дії трудового договору та обов’язку підписати такий договір до від’їзду до країни працевлаштування.

Відповідно до статті 2 Угоди між Україною та Іспанією щодо врегулювання та упорядкування трудових міграційних потоків між двома державами, підписаної 12 травня 2009 року, ратифікованої Законом України від 1 грудня 2010 року № 2727-VI, що набула чинності для України 28 липня 2011 року, трудовий договір (контракт) має бути підписано між працівником і роботодавцем до отримання дозволу на роботу та розглядається як підстава для отримання цього дозволу на термін залежно від категорії, до якої належить працівник-мігрант:

— трудовий договір з постійними працівниками може укладатися на початковий період строком не менше одного року;
із сезонними працівниками — на період, що не перевищує дев’яти місяців на рік;
зі стажистами — на період до 12 місяців.

Слід зауважити, що згідно з пунктом 5 статті 4 Угоди між Україною та Іспанією працівники-мігранти повинні підписувати трудові договори на території держави походження за формою, встановленою компетентними органами держави, що приймає; копія договору після отримання відповідної візи надсилається до уповноважених органів держави походження…

Трудовий договір з працівником-мігрантом укладається українською мовою та мовою країни працевлаштування або країни походження (залежно від напрямку трудової міграції).

Автор — Ольга Макогон, канд. юр. наук, адвокат, голова Комітету з трудового права Асоціації адвокатів України, засновник юридичного проекту MLC Legal

Докладніше на тему міжнародних стандартів працевлаштування іноземців в Україні та українців у країнах ЄС — у № 12, 2016 журналу «Довідник кадровика».

Матеріали до теми


Законопроєкт № 7251 готують до другого читання
Народні депутати проголосували за основу зі скороченням строку підготовки до другого читання проєкт Закону про внесення змін до деяких законів ...
Оформлення лікарняних для переселенців за кордоном: спрощення процедури
МОЗ спростило оформлення лікарняних для переселенців за кордоном, які стали тимчасово непрацездатними. Йдеться про такі категорії непрацездатності: захворювання або травма ...