Скільки повинні нараховувати та сплачувати вчителю англійської мови І категорії за 18 годин роботи на тиждень (ставка) у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів? Який посадовий оклад встановлено для вчителя І категорії у 2016 року?


Схеми тарифних розрядів посад (професій) керівних, науково-педагогічних, наукових працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ визначено наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року №228 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» з 1 травня 2016 року у штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетних сфери встановлені у нових розмірах.

З 1 травня 2016 року вчителю І категорії визначено 11 тарифний розряд, відповідно до якого встановлено оклад 2334 гривні.

Умови оплати праці, ставки заробітної плати працівників освіти визначені в Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджені наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102. Визначення ставок (окладів) працівників за розрядами тарифної сітки провадиться з урахуванням їхніх кваліфікаційних вимог. Посадові оклади встановлюються на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією або тарифікацією згідно з чинним законодавством.

Які встановлені строки для виплати заробітної плати? Чи може працівник розраховувати на компенсацію у разі затримки виплати заробітної плати?

Заробітна плата , відповідно до ч.1 ст.24 Закону України «Про оплату праці», виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілки організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (у разі відсутності таких органів – представникам, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох раз на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів пісня закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Виплата заробітної плати проводиться за один і більше календарних місяців, та відповідно до ст.34 Закону України «Про оплату праці» та ст.1 Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» роботодавець зобов’язаний нарахувати та виплатити працівникам компенсацію втрати частини заробітної плати.

Джерело: mk.dsp.gov.ua

Видання для кадровиків