ЗвільненняЗатверджено Методичні рекомендації з питань випробування та встановлення відповідності державного службовця посаді, яку він обіймає
Наказом НАДС від 31 січня 2024 року № 11-24 затверджено Методичні рекомендації з питань випробування та встановлення відповідності державного службовця ...

Звільнення за станом здоров’я: які гарантії має працівник
Якщо працівник відповідно до медичного висновку (перелік документів визначений Порядком розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням ...

Щодо оплати днів непрацездатності у випадку, коли працівника звільняють у період хвороби: роз’яснення ПФУ
У листі Пенсійного фонду України від 20 квітня 2023 року № 2800-030401-8/21921 «Щодо нарахування оплати за дні тимчасової непрацездатності у ...

Звільнення в період тимчасової непрацездатності: що з оплатою днів, що припали на часткову втрату працездатності?
СИТУАЦІЯ Працівник був звільнений з роботи під час тимчасової непрацездатності. Чи будуть йому оплачені дні непрацездатності після звільнення?   КОМЕНТАР ...

Щодо заходів з виконання рішення суду про поновлення працівника на роботі
Згідно зі статті 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він ...

Про документальне підтвердження факту неможливості виконання роботи за станом здоров’я
Відповідно до Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я ...

Дещо про звільнення особи з інвалідністю через незгоду на переведення
Згідно з Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП), забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності ...