Чи присвоюються класи сторожам?


Наказом № 557 не передбачено класності для професії «Сторож».

Питання щодо оплати праці працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ регламентуються:
— постановою Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 року № 1298 (далі — Постанова № 1298);
— наказом Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557 (далі — Наказ № 557).

Пунктом 7 Наказу № 557 передбачено, що з 1 вересня 2005 року Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102, застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним Наказом № 557.

Відповідно до Схеми тарифних розрядів посад робітників навчальних закладів і установ освіти, науково-дослідних інститутів (центрів), їх філіалів, інших наукових установ і організацій (додаток 12 до Наказу № 557) професія «Сторож» належить до 1–2-го тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (додаток 1 до Постанови № 1298). Наказом № 557 не передбачено класності для професії «Сторож».

Світлана Цимбалюк, декан факультету управління персоналом, соціології та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, докт. екон. наук.

Більше запитань від читачів і передплатників та вичерпних відповідей на них від експертів — у журналі «Довідник кадровика» № 9, 2017, у рубрці «Запитайте фахівця».