Чи ведеться трудова книжка на ФОП та на працівників, що працюють у ФОП, наприклад, бухгалтера, прибиральника службових приміщень, менеджерів?


На ФОП не ведеться трудова книжка, а на працівників, що працюють у ФОП, ведеться. Фізична особа — підприємець (ФОП) — суб’єкт малого підприємництва, який здійснює свою підприємницьку діяльність на свій смак та розсуд. Його діяльність здійснюється відповідно до норм цивільного законодавства. Отже, трудову книжку на себе ФОП не веде. Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України (КЗпП) трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації (підприємство) або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

ФОП мають право використовувати працю найманих працівників. При прийнятті на роботу треба виконувати вимоги трудового законодавства, адже якщо підприємець використовує працю фізичних осіб, він є роботодавцем. Відносини між роботодавцем і працівником мають регулюватися відповідно до норм трудового договору. Працівник може бути допущений до роботи тільки після (ст. 24 КЗпП): укладення трудового договору; оформлення наказу (розпорядження) ФОП про прийняття на роботу; повідомлення фіскальної служби. Відповідно до статті 48 КЗпП  на всіх працівників , що працюють на підприємстві, у фізичної особи  або ФОП понад 5 днів ведеться трудова книжка.

Харечко Ольга,
головний редактор журналу «Довідник кадровика», головний редактор газети «Кадри і зарплата», голова ВГО "ВАК"

Більше запитань від читачів і передплатників та вичерпних відповідей на них від головного редактора журналу «Довідник кадровика», газети «Кадри і зарплата»Ольги Харечко — у газеті «Кадри і зарплата» № 16(88), 2017 у рубриці «Треба так».

Матеріали до теми


Працівник не пройшов медогляд: чи можна допускати його до роботи?
Ні, роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом ...
Спеціаліст працює на двох посадах: чи можна на одну з них ввести простій?
Простій — це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами, ...