Отчитываемся о заграничной командировке: вид валюты


ДФС у Тернопільській області нагадує, що порядок відрядження за кордон визначено у розділі ІІI Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон (далі – Інструкція).

Згідно з п. 5 розділу IІІ Інструкції підприємство, що відряджає працівника у відрядження за кордон, забезпечує його грошовими коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом) в національній валюті держави, до якої відряджається працівник, або у вільно конвертованій валюті.

Відповідно до п. 17 розділу ІІІ Інструкції після повернення з відрядження працівник зобов’язаний до закінчення п’ятого банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи, подати звіт про використання коштів, наданих на відрядження (далі – Звіт). Сума надміру витрачених коштів (залишку коштів понад суму, витрачену згідно із Звітом) підлягає поверненню працівником до каси або зарахуванню на відповідний рахунок підприємства, що їх надало, у грошових одиницях, в яких було надано аванс, у встановленому законодавством порядку.

Якщо під час службових відряджень відряджений працівник отримав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає Звіт і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження (банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи).

Після повернення з відрядження працівник зобов’язаний надати Звіт. Разом із Звітом подають документи (в оригіналі), що підтверджують вартість оплачених витрат, із зазначенням форми їх оплати (готівкою, чеком, платіжною карткою, безготівковим перерахунком).

Враховуючи викладене вище, сума надміру витрачених коштів (залишку коштів понад суму, витрачену згідно зі Звітом) підлягає поверненню працівником до каси або зарахуванню на відповідний рахунок підприємства, що їх надало, у грошових одиницях, в яких було надано аванс, у встановленому законодавством порядку.

При цьому Звіт складається підзвітною особою, що отримала такі кошти на підприємстві, у валюті держави, до якої відряджався працівник, або у вільно конвертованій валюті.

Від редакції

Всім відомо, що Інструкція  №59 поширюється тільки на бюджетні установи.

Але наразі діє постанова НБУ № 200, якою встановлено правила використання готівкової іноземної валюти на території України. За п. 8.4 цих Правил невикористаний  залишок готівкової іноземної валюти,  що була   отримана   юридичною  особою – резидентом з  поточного  рахунку  в  іноземній  валюті  для забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон та/або на експлуатаційні  витрати,  пов’язані з обслуговуванням транспортних засобів  за  кордоном,  підлягає  зарахуванню   безпосередньо   на поточний  рахунок в іноземній валюті юридичної особи-резидента в уповноваженому банку України  протягом п’яти   банківських  днів  з  часу  його  оприбуткування  до  каси юридичної особи – резидента. 

Джерело:
news.dtkt.ua

Видання для кадровиків