Право працівників на додаткові відпустки у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі


Статтею 202 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) на керівника покладено обов’язок створювати працівникам, які навчаються без відриву від виробництва, умови для поєднання роботи з навчанням. Керівник зобов’язаний надавати працівникові відпустку у зв’язку з навчанням саме в час, визначений вищим навчальним закладом, при цьому не має права відмовити працівнику в наданні відпустки у разі виробничої необхідності.

Відповідно до ст. 212 КЗпП України, працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.Працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва та бажають приєднати відпустку до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою, щорічні відпустки повної тривалості за перший рік роботи надаються до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.

Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, згідно ст. 215 КЗпП України надаються додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, а також інші пільги, передбачені законодавством.

Право працівників на додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі визначено ст.216 КЗпП України та ст.15 Закону України „Про відпустки”.

Відповідно до ст.217 КЗпП України на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

Заробітну плату за час навчальної відпустки виплачують в загальному порядку – за 3 дні до її початку відпустки, що визначено ст.115 КЗпП України та ст.21 Закону України «Про відпустки».

Автор — Ольга Ткачівська, начальник відділу Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Джерело:
dspif.gov.ua

Видання для кадровиків