Про доплату до мінімальної заробітної плати при суміщенні та сумісництві


Законом України № 1774 внесено зміни до низки законодавчих актів, зокрема до КЗпП та Закону № 108. Основні законодавчі зміни пов’язані з трактуванням поняття «мінімальна заробітна плата» (МЗП), порядком встановлення мінімального посадового окладу (тарифної ставки) та визначенням розміру заробітної плати працівників підприємств, установ, організації (підприємство).

Порядок застосування МЗП регламентовано ст. 31 Закону № 108, яка містить гарантії забезпечення МЗП. Відповідно до ч. 1 цієї статті розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (погодинну) норму праці не може бути нижчим за розмір МЗП.

Відповідно до ст. 8 Закону № 1801 з 01.01.2017 місячний розмір МЗП дорівнює 3200 грн, погодинний розмір — 19,34 грн.

ОПЛАТА ПРАЦІ ПРИ СУМІЩЕННІ ПРАЦІВНИКОМ ПРОФЕСІЙ (ПОСАД)

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір МЗП, роботодавець провадить доплату до рівня МЗП, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати, що передбачено ч. 3 ст. 31 Закону № 108. Частиною першою ст. 105 КЗпП передбачено використання на підприємстві суміщення професій (посад), тобто виконання працівником на тому самому підприємстві поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) без звільнення від основної роботи.

Додаткова робота у разі суміщення професій (посад) здійснюється працівником у межах установленої тривалості робочого дня поряд з основною роботою. При цьому окремий трудовий договір з працівником не укладається, лише видається наказ про допущення його до роботи за суміщенням.

Працівникам, які виконують на тому самому підприємстві поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою), здійснюється доплата за суміщення професій (посад). Відповідно до ч. 1 ст. 105 КЗпП розміри доплат за суміщення професій (посад) установлюються на умовах, передбачених у колективному договорі.

Згідно з ч. 2 ст. 31 Закону № 108 під час обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального рівня не враховуються:
• доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я;
• оплата за роботу в нічний час;
• оплата за роботу в надурочний час;
• доплати за роз’їзний характер робіт;
• премії до святкових і ювілейних дат.

Як бачимо, наведений перелік не містить доплати за суміщення професій (посад). А отже, така доплата враховується під час обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального рівня.

Повна версія статті — в газеті «Кадри і зарплата» № 15, 2017.

Світлана Цимбалюк, декан факультету управління персоналом, соціології та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, докт. екон. наук.

Матеріали до теми


Працівник не пройшов медогляд: чи можна допускати його до роботи?
Ні, роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом ...
Спеціаліст працює на двох посадах: чи можна на одну з них ввести простій?
Простій — це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами, ...