Статті проєкту КАДРОВИК.UA


Заміщення тимчасово відсутнього працівника
На госпрозрахунковому підприємстві є вакантна посада головного економіста. Обов’язки за цією посадою розподілені між трьома бухгалтерами з доплатою за суміщення ...

Порушення законодавства про працю: види відповідальності
Однією з головних причин поширення випадків порушення трудових прав людини є відсутність у працівників достатніх правових знань.Для виправлення такої ситуації ...


Обчислення страхового стажу для оплати листка непрацездатності, виданого у зв’язку із захворюванням або травмою, не пов’язаною з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням
Із набранням чинності з 28 лютого 2001 року Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою ...

Укладення трудового договору про надомну роботу
Громадяни можуть укладати з підприємствами, їх об’єднаннями, іншими роботодавцями трудовий договір про виконання робіт особистою працею вдома, використовуючи матеріали, знаряддя ...

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей
  Хронологія змін у законодавстві щодо надання додаткових відпусток працівникам, які мають дітей До набуття чинності Законом № 504 згідно з ...
Зміна №4 до Національного класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій»
Відповідно до Положення про ведення Державного класифікатора ДК 003 «Класифікатор професій» (ДСТУ 3739–98) ДУ НДІ соціально-трудових відносин в період з ...
Виплата медичним працівникам надбавки за вислугу років
На ВАТ «Часовоярський вогнетривкий комбінат» згідно зі штатним розписом є пункт охорони здоров’я, який має акредитацію. У цьому пункті працює ...