Правомірність відрахування із заробітної плати внаслідок лічильних помилок у попередній місяць


Питання: Працівник отримав заробітну плату за вересень 2016 року, сума якої була значно меншою ніж очікувалось. Під час розмови із бухгалтером з’ясувалось, що з працівника було вирахувано певну суму, так як у серпні помилково нарахована більша заробітна плата. Чи правомірно це? Яким чином можна перевірити чи взагалі правильно нараховувалась заробітна плата?

Відповідь: Відповідно до ст. 127 КЗпП України «Обмеження відрахувань із заробітної плати» відрахування із заробітної плати можуть провадитись тільки у випадках, передбачених законодавством України.

Відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості підприємству, установі і організації, де вони працюють, можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу:

1) для повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати; для повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок; для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевості; на господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування. У цих випадках власник або уповноважений ним орган вправі видати наказ (розпорядження) про відрахування не пізніше одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованості або з дня виплати неправильно обчисленої суми;

2) при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника підприємству, установі, організації.

Відповідно до ст. 128 КЗпП України «Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати» при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати двадцяти процентів.

Отже, для того щоб провести відрахування з заробітної плати, у зв’язку із зайво виплаченими коштами внаслідок лічильних помилок, на підприємстві повинен бути виданий наказ (розпорядження) керівника та відрахування можуть бути не більше 20%.

При кожній виплаті заробітної плати власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці:

а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;
б) розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати;
в) сума заробітної плати, що належить до виплати.

Отже, відповідно до ст. 110 КЗпП України при виплаті заробітної плати працівникові повинні надавати повідомлення про розміри оплати праці.

Щоб провірити правильність нарахування заробітної плати працівнику потрібно особисто звернутися із письмовою заявою до Управління Держпраці у Хмельницькій області із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, стосовно якого допускається порушення із зазначенням точної назви суб’єкта господарювання, обов’язковою конкретизацією часу та тривалості виконання ним роботи, а також порушень.

Автор — Людмила Огойко, головний державний інспектор Управління Держпраці у Хмельницькій області

Джерело:
km.dsp.gov.ua

Матеріали до теми


Відпустка без збереження заробітної плати під час воєнного стану за ініціативою роботодавця
Розділом VI Закону України від 15 листопада 1996 №504/96-ВР «Про відпустки» зі змінами (далі – Закон № 504) передбачено надання працівникові ...
Робота за сумісництвом, якщо на основному місці роботи оформлено простій
Чи можна працевлаштуватися на роботу за сумісництвом як ВПО, якщо на основному місці роботи працівникові оформлено простій? Чи може він ...