Розрахунок компенсації за відпустку працівнику, якщо відпрацьовано менше місяця


Мінсоцполітики у листі від 28.10.2016 р. №616/13/116-16 зазначило: якщо педагогічний працівник пропрацював менше одного місяця, кількість днів щорічної основної відпустки, за які необхідно виплатити компенсацію, слід розрахувати виходячи з фактичної належної йому тривалості щорічної відпустки, яка визначається пропорційно відпрацьованому ним часу.

Загального нормативно-правового акта, який би визначав порядок розрахунку кількості днів щорічної відпустки, немає.

Враховуючи, що відповідно до частини першої ст. 5 Закону “Про відпустки” тривалість відпусток незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях, при підрахунку днів щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу доцільно скористатися механізмом нарахування оплати за дні відпустки, закладеним упостанові КМУ від 08.02.1995 р. №100. Тобто прив’язку розрахунку днів відпустки робити до календарних днів робочого року, в якому працював працівник.

Приклад. Щорічна основна відпустка становить 56 календарних днів. Робочий рік, за який надається відпустка, починається з 12.09.2016 р. і закінчується датою звільнення з роботи 15.09.2016 р. Тобто працівник відпрацював 4 календарних дні.

Тривалість днів щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу можна розрахувати таким чином.

Визначається кількість днів щорічної основної відпустки, які припадають на один календарний день, без врахування святкових і неробочих днів в цілому за рік:

56 к. дн. відпустки : (366 – 11) = 0,1577 к. дн.

Одержаний результат перемножується на кількість календарних днів без врахування святкових і неробочих днів, відпрацьованих працівником у робочому періоді з 12.09.2016 р. по 15.09.2016 р. включно: 0,1577 к. дн. х 4 к. дн. = 0,6308 к. дн.

У наведеному прикладі на момент звільнення працівник мав право на 1 (з урахуванням математичних правил округлення) календарний день щорічної основної відпустки. Якщо у розрахунку виходить, наприклад, 0,5 і більше десятих – це число округляється до більшого цілого числа, тобто до 1 календарного дня.

Також не буде помилкою застосування формули 5,6 : 30 х 4 = 0,7, наведеної у листі, де:

5,6 – тривалість щорічної основної відпустки за відпрацьований місяць для працівників, які пропрацювали менше 10 місяців, в календарних днях;

30 – кількість календарних днів у місяці, в якому працівник звільняється (пропрацював неповний місяць);

4 – кількість календарних днів без врахування святкових і неробочих днів, відпрацьованих працівником у місяці, в якому він звільняється.

Від редакції 

Наведемо приклади нарахування компенсації для госпрозрахункових підприємств.

Приклад 1. Щорічна основна відпустка становить 24 календарних дні. Робочий рік, за який надається відпустка, починається з 12.09.2016 р. і закінчується датою звільнення з роботи 15.09.2016 р. Тобто працівник відпрацював 4 календарних дні.

Кількість днів щорічної основної відпустки, які припадають на один календарний день, без врахування святкових і неробочих днів в цілому за рік: 

24 к. дн. відпустки : (366 – 11) = 0,0676 к. дн.

Одержаний результат перемножується на кількість календарних днів без врахування святкових і неробочих днів, відпрацьованих працівником у робочому періоді з 12.09.2016 р. по 15.09.2016 р. включно: 0,0676 к. дн. х 4 к. дн. = 0,2704 к. дн.

Враховуючи роз’яснення Мінсоцполітики, оскільки це значення менше 0,5, то працівник немає права на компенсацію при звільненні.

Приклад 2. Щорічна основна відпустка становить 24 календарних дні. Робочий рік, за який надається відпустка, починається з 10.11.2016 р. і закінчується датою звільнення з роботи 30.11.2016 р. Тобто працівник відпрацював 21 календарний день. Оклад працівника становить 2000 грн.

Кількість днів щорічної основної відпустки, які припадають на один календарний день, без врахування святкових і неробочих днів в цілому за рік: 

24 к. дн. відпустки : (366 – 11) = 0,0676 к. дн.

Одержаний результат перемножується на кількість календарних днів без врахування святкових і неробочих днів, відпрацьованих працівником у робочому періоді з 12.09.2016 р. по 15.09.2016 р. включно: 0,0676 к. дн. х 21 к. дн. = 1,4196 к. дн.

Тож працівник має право на компенсацію невикористаної щорічної відпустки у кількості одного календарного дня. 

Виникає питання –  як розраховувати середню зарплату для виплати компенсації при звільненні?

У листі Мінсоцполітики від 08.05.2013 р. №498/13/84-13  є  алгоритм дій:

“Якщо працівниками відпрацьовано менше 12 календарних місяців, то обчислення середньої заробітної плати провадиться виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення до першого числа місяця, в якому виплачується компенсація за невикористану відпустку.

Якщо нарахування проводяться виходячи із середньої заробітної плати, а працівником не відпрацьовано календарний місяць з першого по перше число, то розрахунки проводяться виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового окладу (п. 4 Порядку № 100).”

 Розрахунок компенсації: 2000 грн: 30 к.д.х 1 к.д. =  66,67 грн.

Джерело: news.dtkt.ua

Видання для кадровиків

Матеріали до теми


Відпустка без збереження заробітної плати під час воєнного стану за ініціативою роботодавця
Розділом VI Закону України від 15 листопада 1996 №504/96-ВР «Про відпустки» зі змінами (далі – Закон № 504) передбачено надання працівникові ...
Робота за сумісництвом, якщо на основному місці роботи оформлено простій
Чи можна працевлаштуватися на роботу за сумісництвом як ВПО, якщо на основному місці роботи працівникові оформлено простій? Чи може він ...