Щодо виплати премій державним службовцям


Роз’яснює заступник директора Департаменту заробітної плати та умов праці – начальник відділу Міністерства соціальної політики України Алла Литвин (газета «Праця і зарплата» від 08.02.2017 №6 (1018).

 Згідно з абзацом другим ч.5 ст.52 Закону України «Про державну службу» наказом Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 №646 затверджено Типове положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів).

Типове положення, розроблене відповідно до Закону України «Про державну службу», встановлює порядок визначення розмірів, нарахування та виплати премій державним службовцям, які займають посади державної служби категорії Б і В.

Преміювання державних службовців проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, заінтересованості в досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності державних службовців за доручену роботу або поставлені питання.

Розмір премії державного службовця залежись від його особистого внеску в загальний результат роботи державного органу з урахуванням таких критеріїв: ініціативності в роботі; якості виконання завдань, визначених положеннями про державний орган, самостійний структурний підрозділ, у якому працює державний службовець, його посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва відповідного державного органу та безпосереднього керівника державного службовця; терміновості виконання завдань; виконання додаткового обсягу завдань.

Водночас відповідно до п.4 розділу ІІ Типового положення за періоди відпусток (основної, додаткової тощо, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, місячна або квартальна премія державним службовцям не нараховується.

Згідно з положеннями абзацу третього ч.5 ст.52 Закону і Типового положення про преміювання в державному органі має бути розроблене, погоджене з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності) та затверджене керівником державної служби положення про преміювання відповідного державного органу, яким зазначаються критерії, умови і порядок визначення розмірів, погодження, нарахування та виплати премій державним службовцям відповідного державного органу.

Джерело: km.dsp.gov.ua

Видання для кадровиків

Матеріали до теми


Законопроєкт № 7251 готують до другого читання
Народні депутати проголосували за основу зі скороченням строку підготовки до другого читання проєкт Закону про внесення змін до деяких законів ...
Відпустка без збереження заробітної плати під час воєнного стану за ініціативою роботодавця
Розділом VI Закону України від 15 листопада 1996 №504/96-ВР «Про відпустки» зі змінами (далі – Закон № 504) передбачено надання працівникові ...
Робота за сумісництвом, якщо на основному місці роботи оформлено простій
Чи можна працевлаштуватися на роботу за сумісництвом як ВПО, якщо на основному місці роботи працівникові оформлено простій? Чи може він ...