Статті проєкту КАДРОВИК.UAОрганізація кадрового діловодства у фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності
Основними нормативно-правовими актами у сфері підприємницької діяльності є Цивільний кодекс України (далі — ЦКУ), Господарський кодекс України (далі — ГКУ), ...

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст.38 КЗпП України)
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 43 Конституції України забороняє примусову працю та надає можливість кожному заробляти собі на життя працею, яку він вільно ...
Підсумований облік робочого часу: оформлення надурочних і їх оплата
У редакцію журналу звернулися передплатники із таким запитанням: Відповідно до графіку водії 24 год. працюють і 72 год. відпочивають. Колективним ...
Зміна істотних умов праці: підстави та правові наслідки їх введення
До одного з виняткових повноважень власника належить проведення заходів щодо зміни організації виробництва та праці. Зміна істотних умов праці без ...

Правовий статус працівника: порівняльно-правовий аналіз КЗпП України і проекту Трудового кодексу України
Формування якісної моделі трудового законодавства передбачає складний процес, передусім його ефективну систематизацію та кодифікацію і приведення у відповідність до сучасного ...

Розпорядчі документи з персоналу: особливості організації тексту, реєстрування та зберігання
Документація з персоналу — значний масив документів, що утворюється в діяльності кожного підприємства, організації, установи (далі — підприємство) будь-якої форми власності. Згідно ...

Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників
Нормативно-правові акти: КОДЕКС законів про працю України ГОСПОДАРСЬКИЙ кодекс України ЗАКОН УКРАЇНИ «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22 ...